Блог статистикасы
195
Жазбалар
3824
Өтініштер
161370
Келушілер
Облыстық Басқармалар
(жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Налоги

Салық төлеушілердің қызметін мәжбүрлі тәртіппен тоқтату ерекшеліктері (16/01/2019)

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 93 бабына сәйкес Салық төлеушілердің қызметін мәжбүрлі тәртіппен тоқтату ерекшеліктері анықталған.

      1. Мәжбүрлі тәртіппен қызметін тоқтатуға бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін:

      1) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарына дейін, бірақ осы Кодекстің 48-бабында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімінен кем болмайтын мерзімде:

      салықтық есептілікті ұсынбаған;

      экспорттық-импорттық операцияларды жасамаған;

      егер күнтізбелік жыл ішіндегі төлемнің және (немесе) ақша аударымының сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын жалақының 12 еселенген ең төмен мөлшерінен аспайтын жағдайларды қоспағанда, банктік шоттар бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін және (немесе) әлеуметтік төлемдерді алуды жүзеге асырмаған;

      қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмаған;

      2) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша:

      қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмаған;

      осы Кодекстің 213 және 214-баптарында айқындалған тәртіппен салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрмаған;

      жеке тұлғалардан мүлік, көлік құралдары салықтары, жер салығы, бірыңғай жер салығы салынатын объектілерді қоспағанда, меншік құқығында көрсетілетін салықтар салынатын объектілер жоқ;

      әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі жоқ;

      салықтар және бюджетке төленетін төлемдер, кедендік төлемдер және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 6 еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі салықтар бойынша салықтық берешегі жоқ резидент-заңды тұлғалар, олардың құрылымдық бөлімшелері, бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері, қызметін құрылымдық бөлімше ашпай, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер жатады.

2. Салық органдары жыл сайын:

      1) осы баптың 1-тармағының талаптарына сәйкес келетін субъектілердің бастапқы тізбесін 1 наурыздан кешіктірмей қалыптастырады;

      2) мынадай мәліметтерді:

      сәйкестендіру нөмірін (ол болған жағдайда);

      салық төлеушінің тіркеу нөмірін;

      жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) не субъектінің атауын;

      субъектінің орналасқан жеріндегі салық органының атауын;

      кредиторлардың және (немесе) субъект мәжбүрлі түрде таратылған (есептік тіркеуден шығарылған, қызметін тоқтатқан) жағдайда құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (наразылықтарын) қабылдау үшін салық органының мекенжайын көрсете отырып, мәжбүрлі түрде таратылуға жататын субъектілердің қалыптастырылған тізбесін бұқаралық ақпарат құралдарында 1 сәуірден кешіктірмей орналастырады;

      3) субъектілердің қалыптастырылған тізбесі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін 1 мамырдан кешіктірмей, мәліметтер алу үшін:

      екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға – осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында айқындалған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы;

      уәкілетті мемлекеттік органдарға – мүліктің, көлік құралдарының, жер учаскелерінің бар-жоғы туралы;

      әділет органдарына – Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мәліметтердің болуы (болмауы) туралы сұрау салулар жібереді.

      3. Қойылатын наразылықтардың құқыққа сыйымдылығын растайтын құжаттар қоса берілген, кредиторлардың немесе өзге де тұлғалардың өтініштерін (наразылықтарын) салық органдары күнтізбелік жылдың 1 маусымына дейін қабылдайды.

      4. Мәжбүрлі түрде таратуға (есептік тіркеуден шығаруға, қызметін тоқтатуға) жататын субъектілердің түпкілікті тізбесі осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мәліметтер алынған және кредиторлардың немесе өзге де тұлғалардың өтініштері (наразылықтары) болмаған жағдайда күнтізбелік жылдың 1 шілдесінен кешіктірілмей қалыптастырылады.

      5. Салық органдары осы баптың 4-тармағында көрсетілген тізбеге қосылған субъектілерге қатысты мәжбүрлі түрде тарату (есептік тіркеуден шығару, қызметін тоқтату) үшін талап қою арыздарын сотқа күнтізбелік жылдың 1 қыркүйегінен кешіктірмей жібереді.

Патент құнын есептеудің 2019 жылға арналған электрондық үлгісі жарияланды (13/12/2018)

Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы 2018 жылдың 28 қараша айынан бастап СЕӨС СТ АЖ салық төлеуші кабинетінде 911.00 нысанды патент құнын есептеудің 2019 жылға арналған электрондық үлгісі жарияланғандығын хабарлайды.

Салық кодексінің 685 бабына сәйкес патент негізіндегі арнаулы салық режімін қолданатын жеке кәсіпкерлер патент алу үшін қолданыстағы патент мерзімі немесе уақытша тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін алдын-ала патент құнының есебін ұсыну қажет. Патент құнының есебін ұсыну мерзімінің бұзылуын болдыдырмау мақсатында күнтізбелік жыл 31 желтоқсанда аяқталатынын ескере отырып  патент негізінді арнаулы салық режімін қолданатын барлық жеке кәсіпкерлерді алдын – ала 2019 жылға арналған патент құнының есебін ұсынуға шақырамыз.


Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау (02/10/2018)

         Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу – мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы негізгі шарттардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және  сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшуді қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттер:

-жалпыға бірдей декларациялауды енгізудің әдістемелік негіздерін әзірлеу және оларды заңнамалық қамтамассыз ету;

-жеке тұлғалардың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге мемлекеттік органдарды дайындау бойынша іс-шаралар жүргізу;

-кірістер мен мүлікті декларациялаудың халық үшін анағұрлым қолайлы рәсімін жасау;

-жалпыға бірдей декларациялауға көшу мәселелері бойынша халықты кең ауқымда ақпараттандыру;

-декларацияны толтыру және табыс ету бойынша халыққа мемлекет тарапынан әдістемелік көмек көрсету;

-жеке тұлғалар декларациясын тиімді камералдық бақылау жүйесін құру болып табылады.

Кірістерді декларациялау:

-көлеңкелі экономикаға қарсы тұруға;

-мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейінің төмендеуіне;

-салық базасын кеңейтуге және жеке табыс салығының бюджетке түсімін арттыруға;

-қылмыстық іздестірулердің тиімділігіне;

-ҚР салық төлеушілерінің салықтық мәдениетін арттыруға ықпал ететін болады.

Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу жоспарланады. Жалпыға бірдей декларациялауға көшу жеке тұлғаларды салықтық әкімшілендіруді 100 пайызға қамтуға мүмкіндік береді, бұл жеке тұлғалардың салықты толық төлеуін қамтамасыз етеді, нәтижесінде жеке табыс салығы бойынша бюджет түсімдерінің ең төменгі өсімі 10 пайызды құрайтын болады.

Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?

1.Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;

2.Кәмелетке толмаған тұлғалар – оларға тіркелген мүлік болған немесе олар кіріс алған кезде;

3.Шетелдіктер – ҚР аумағында мүлігі болған немесе өз бетімен салық салуға жататын қазақстандық көздерден кіріс алған кезде;

Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?

          Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет. Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбекақы, зейнетақы, стипендия алған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.

Декларацияны ұсыну мерзімдері?

          Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:

-15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;

-15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.

          Жеке тұлғалардың әлеуметтік мүдделілігі мақсатында жалпыға бірдей декларациялау шеңберінде қосымша салық шегерістері көзделген:

-Көп балалы отбасылар үшін ата-ананың бірінің күнтізбелік жыл ішіндегі ең төмен еңбекақының 24 еселенген мөлшерінен артық емес көлемінде;

-Оқуды төлеуге – күнтізбелік жыл ішіндегі ең төмен еңбекақының 10 еселенген мөлшерінен артық емес;

-Банктік қарыздар бойынша сыйақыны төлеуге – ең төмен еңбекақының 10 еселенген мөлшерінен артық емес;

-Медициналық қызметтерге – күнтізбелік жыл ішінде белгіленген ең төмен еңбекақының 10 еселенген мөлшерінен артық емес.

       Жалпыға бірдей декларациялауды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асыру жоспарланғанын ескере отырып, қосымша салық шегерістері 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін болады.


Салықтарды және бюджетке басқа даміндетті төлемдерді онлайн төлеу

Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық төлеушілерге мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру бойынша қойылған міндеттер шеңберінде бюджетпен онлайн төлемдер мен қолма – қол ақшасыз есеп айырысу үлесін ұлғайту бойынша жұмыс жүргізілуде.

Салық төлеушілерге екінші деңгейлі банктермен бірге салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін уақытылы орындау үшін қолайлы жағдайлар жасау мақсатында банк шотының бар болған жағдайда - банкоматтар мен басқа электрондық құрылғылар арқылы бюджетке төлемдерді жүзеге асырылады.

Банкоматтар мен басқа электронды құрылғылар арқылы салық төлеудің ең маңызды артықшылығы – кез келген уақытта және кез келген елді мекенде банктерге келмей, кезектерде тұрмай бюджетке төлемдерді төлеуге қабілетті. Бұл ретте, электрондық қызметтерге екінші деңгейлі банктерде белгіленген тарифтерден әлдеқайда төмен.

eGov.kz порталында «Салықтар және қаржылар» - «Салық салу» - «Салықтарды және бюджетке төлнетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу» және «Онлайн ресімдеу» батырманы басып, қызметке тапсырыс беруге болады. Салықтөлеушінің ЖСН/БСН, мемлекеттік кірістер органының атауын, төлем сомасын, бюджеттік сыныптамасының кодын таңдағаннан кейін жүйе салықты төлеу бөліміне өтуді автоматты түрде ұсынады. Барлық процедура аяқталғаннан кейін төлем болғанын растайтын электронды чек беріледі.

Салық төлеуші жеке тұлға ретінде авторизациялану және БСН деректерін толтырып және керсінше заңды тұлға салықтарын төлеу мүмкіндігіне ие болады.

Бүгінгі күнде порталда 18 түрлі салықтар бойынша төлеу мүмкіндігі бар: корпоративтік табыс салығы; жеке табыс салығы; әлеуметтік салық; ЗТ және ЖК мүлiгіне салынатын салықтар; жер салығы; ЗТ көлiк құралдарына салынатын салық; бірыңғай жер салығы; қосылған құн салығы; акциздер; арнайы төлемдер және жер қойнауын пайдаланушылар салығы; экспортқа салынатын рента салығы; ойын бизнесіне салық; тіркелген салық; алымдар; төлемдер; кедендік төлемдер; басқа төлемдер және баждар.

Қосымша ретінде, 2018 жылдың соңына дейін Мемкелеттік кірістер комитетінің порталында http://kgd.gov.kz/ жүзеге асырылады.

Банкоматтың интерфейсінде, МКК «Салық төлеушілер кабинеті» web-қосымшасында мемлекеттік кірістер басқармасының кодтарының тізімі және атауы көрсетілген, сондықтан да тиісті мемлекеттік кірістер органдарын таңдауға мүмкіндік бар.

Салық төлеушіге банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, бюджетке төлемнің төленгенін растайтын құжат беріледі.

Банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, салық төлеуші үшін салық міндеттемесін орындау күні болып, осындай төлемді жүзеге асырған күн саналатынын атап кету керек.

Банкомат арқылы немесе басқа электрондық қондырғы арқылы салықты төлеу үшін төлемді жүзеге асырған кезде, салық төлеушінің дербес шотында өсімпұл есептелген жағдайда, салықтарды және бюджетке төлейтін міндетті төлемдерді төлеуге қолма-қол ақшаны енгізген күннен және банктік шоттан ақшаны жойған күнгі күннен басқа, аталған төлемді жүзеге асырған күн есептелінеді.


«Төртінші индустриалды революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері»

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев өз жолдауында Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктерін атап өтті, бүгінде әлем төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салаларға терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді.

Қазақстанның стратегиялық мақсаты әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру болып табылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органы мемлекеттік басқару жүйесінің бөлігі ретінде көрсетілген мақсатқа жету үшін келісілген және үйлестіруші шараларды қабылдауға міндетті. Қаблыданған шараларды іске асыру кезінде басты тапсырма бизнес-қоғамдастықпен сенім және серіктестік болып табылады.

Біз мақсатқа жету индикаторларымен – Дүниежүзілік банктің бизнесі халықаралық индекстер бәсекеге қабілеттілігінің оңтайлы динамикасын (СЭФ ЖБИ, «Doing Business») және МКК клиенттерінің қанағаттанушылық көрсеткіштерін анықтаймыз.

Мемлекеттік кірістер органы – еркін халықаралық сауда және өз еркімен салық пен төлемдерді төлеу үшін жағдай жасаушы, Республиканың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, басқарудың жоғары тиімді жүйесімен клиентке бағытталған қызмет құндылықтар

1. Патриоттық - республиканың экономикалық мүдделерін қорғауды, Қазақстан азаматтарының амандығын, қауіпсіздігін және өркендеуін қамтамасыз ету.

2. Кәсіптілік - жұмыстың кәсіби дағдыларын арттыру, жаңа білімді алуға ұмтылу, заманауи ақпараттық технологияларды және жұмыстың жоғары тиімді әдістерін қолдану.

3. Адалдық- жұмысқа адал мән аудару, оны жетілдіру туралы объективті пікір, өз міндеттерін орындауда сатылмайтын және мінсіз.

4. Әділеттілігі - шешімді қабылдау кезінде тәсілдерді барлық тарапта, объективті және қасақана емес қамтамасыз ету, әрбір клиентке жоғары деңгейде мемлекеттік қызметті көрсету.

5. Әдептілік- әрбір клиентке сыйпайы және мұқият тыңдаудан көрінетін іскерлік этикасын сақтау, мінез-құлығында әдептілікті көрсету.

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев жолдауындағы мақсаттардың орындалуына қолжеткізі үшін;

- кедергілерді қысқарту, сыртқы сауданы әкімшілдендіруді жақсарту және  кедендік шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолымен сауданы ынталандыру;

- салықты, алымдарды және басқада міндетті төлемдердің түсімін толықтырумен қамтамасыз ету;

-  «көлеңкелік» экономиканы азайту бойынша тиімді шараларды қабылдау;

Мемлекеттік кірістер органдарының қызметімен қоғамның қанағаттануын арттыру үшін мнандай тапсырмалар қойылды:

- кедергісіз сыртқы сауда қызметі мен кедендік шекара қауіпсіздігінің қажетті деңгейі арасында тепе-теңдікті қамтамасыз ету;

- бизнеске әкімшілік жүктемелерді азайтуға бағытталған салықтық, кедендік және басқа заңнамаларды ырықтандыру және оңтайландыру;

- мемлекеттік кірістер органдармен клиенттер электрондық өзара іс қимылды бірыңғай технологиялық алаңда перспективада биімдеумен қолда бар ақпараттық жүйелерді жаңғырту;

- «көлеңкелі» экономикаға қарсы күрестің алдын алу бойынша тиімді жұмыспен қамтамасыз ету, бұл ретте «көлеңкелі» бизнеске ресми кәсіпкерлердің қатысуын болдырмау жолымен;

- құқықтық және техникалық жағдай жасау жолымен клиенттерге міндеттерді өз еркімен орындауға мүмкіндік туғызатын мемлекеттік қызметті ұсыну саласын жетілдіру;

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимылды қамтамасыз ететін мотив және бақылау жүйесін құру, кадрлық мүмкіндіктерді одан әрі дамытумен персоналдардың мәдениетін жоғарлату және қоғам үшін сервистің жоғары деңгейін қамтамасыз ету;

- жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын және заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік аппарттың құрылымдарымен шешім қабылдау рәсімдерін жетілдіру;

- ынтымақтастық халықаралық институттарына және өңірлік экономикалық бірлестіктерге белсенді қатысуын қамтамасыз ету, бизнес-қоғамдастығымен ақпараттық өзара іс қимыл жасау.

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті
«Арқалық» кеден бекеті

                               Мемлекеттік кірістер комитеті тағы да автомобиль ұтысын өткізеді!

Арқалық қаласының Мемлекеттік кірістер басқармасы азаматтарымызға салықтық заңнаманы сақтау бойынша қоғамдық бақылауға қатыса отырып, бағалы жүлделер ұтып алуға мүмкіндік беретіндігін жария етті.

Мәселен, ағымдағы жылғы 1 қазаннан бастап «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қолдауымен Комитет «Чекті талап етіп жүлде ұтып ал» акциясын бастады.

Оның мақсаты азаматтардың товар, жұмыс және қызмет тұтынушысы ретіндегі өз мүдделерін қорғау бойынша құқықтық мәдениетін қалыптастыру.

Оның қортындыларын жасаған кезде біз акция болашақта автоматтандырылып, орталықтанған сипатта өтетінін Комитет уәде еткен болатын.

Сондықтан осы жылғы акция «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының қаржылық қолдауымен электрондық форматта көлеңкелі экономикаға қарсы «Wipon» мобилді қосымшасы арқылы өткізіледі.

Бұл мобилді қосымша таза қазақстандық өнім болып табылады. Отандық мамандар дайындаған бұл қосымшаны ақысыз көшіріп алып, смартфондардың барлық түрлері мен басқа да гаджеттерде пайдалануға болады.

Акцияға өздері тұтынған тауар, жұмыс немесе қызмет үшін берілген фискалды чектің фотосын жіберген Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Егер фискалды чек берілмеген жағдайда, азаматтар бұл бұзушылықтарды көрсетіп шағым жібере алады.

Іс-шара ағымдағы жылғы 21 мамыр мен 30 қараша аралығында өткізіледі. Осы кезеңде барлық облыстар мен Астана және Алматы қалаларында ай сайын жүлделердің ұтысы мен оларды табыстау өтеді.

Бас финал жылдың аяғында Мемлекеттік кірістер комитетінде болады. Онда бағалы жүлделер, оның ішінде бас жүлде – автокөлік ұтысқа салынады.

Жүлделер бизнес-қауымдастықпен ұсынылып отыр.

Ұтыс жеңімпаздары чекті кездейсоқ таңдау әдісімен анықталатын болады. Қаншалықты көп чек жіберілсе, жүлдені ұтып алу мүмкіндігі де соншалықты өсе түседі.

Қайталанып жіберліген чектер ұтысқа қатыспайды.

Сұрақтарыныз болса Арқалық қаласының Мемлекеттік кірістер басқармасына хабарласуынызға болады тел: 7-24-96 (4 этаж 401-каб)

Арқалық қаласының Мемлекеттік кірістер басқармасы


Әкетілетін тауарлардың кедендік құнын анықтау мәселелері бойынша жаңашылдықтар (30/05/2018)

Жаңа кеден кодексімен Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу кезінде кедендік құнды анықтау бөлігінде жаңашылдықтар енгізілген.

Енді ЕАЭО кедендік аумағынан әкетілетін тауарлардың кедендік құнына оларды ЕАЭО кедендік аумағынан әкету үшін сату кезінде ЕАЭО кедендік аумағынан әкету орнына дейін көлік шығындары қосылмайтынын атап өткен жөн.

ЕАЭО кедендік шекарасы арқылы тауарларды заңсыз өткізу жағдайында, сондай-ақ әкетілетін тауардың мәлімделген кедендік құнын растайтын мәліметтер болмаған жағдайда,  мұндай тауарлардың кедендік құнын ЕАЭО кедендік аумағынан әкетілген ұқсас тауарлар  бойынша билігіндегі мәліметтер немесе тәуелсіз сараптама нәтижелері негізінде   кеден органы анықтайды.

Қалған бөлімдерде әкетілетін тауарлардың кедендік құнын анықтау өзгеріссіз қалдырылған.

                                                                                                                                                            «Арқалық» кеден бекеті


                

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы тағы бірнеше сөз (10/05/2018) 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Қазақстандағы мемлекеттік-саяси деңгейде белгіленеді және тікелей Мемлекет басшысының бақылауында.

Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін заңнамалық база қалыптасқан, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңы, «Қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және одан әрі Қазақстан Республикасы құқық қорғау жақсарту жөніндегі қосымша шаралар туралы» Мемлекет басшысының Жарлығы және басқа да нормативтік-құқықтық актілер қабылданған, сонымен қатар көлеңкелі экономиканың мөлшерін төмендетуге, экономика саласындағы қылмысқа қарсы күреске бағытталған бірқатар бағдарламалар қабылданған.

Қазақстан - ТМД елдерінің арасында алғашқы болып, сыбайлас жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңын әзірледі және қабылдады, сонымен қатар аталған Заң

мемлекеттік органдардың, лауазымды және басқа да адамдардың орындау тиімді қызметін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік функцияларды, және адам, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, жолын кесу және ашу арқылы, оларға олардың зардаптарын жою теңестірілген, және жазаға тарту жауапкершілігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерiн айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерiн, сондай-ақ міндеттемені шарттарын белгілейді.

Сондай-ақ, Заңның мақсаты мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың риясыз адалдығы үшiн жағдайлар жасау, қоғамдық мемлекет сенім және оның құрылымдарын нығайту үшін демократиялық қағидаттарға кеңейту, үкіметте ашықтық және бақылау, азаматтық қызметке кiруге құзыретті мамандарға насихаттау болып табылады.

Өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғаларды жүргізуге міндетті. «Қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту және одан әрі Қазақстан Республикасы құқық қорғау жақсарту жөніндегі қосымша шаралар туралы» ҚР Президентінің Жарлығы қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсылық нығайту мақсатында, құқық қорғау жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында қабылданды. Жарлықта сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелерін еңсеруге және оның көріністеріне жол бермеуге үлкен мән берілген.

Қазақстан Республикасының заңнамасында алғаш рет, азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықтарын ынталандыратын шаралар қабылданды, мемлекеттік қызметкерлерге, сыбайлас жемқорлық туралы оларға белгілі болған барлық жағдайлар туралы хабарлау міндеті жүктелген.

Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін сенім телефоны 8 (71430) 07-09-29 қойылған, «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі туралы» ҚР Президентінің Жарлығын қызметкерлердің сақтауына бақылау жасау кітабы жүргізіліп отырады, ғимаратта Басқарманың лауазымды тұлғаларының теріс әрекеттеріне заңды және жеке тұлғалардың шағым жасауына арналған жәшік орналастырылған, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыбына дәрістер өткізіліп тұрады. 

Сыбайлас жемқорлықты тұтастай жою үшін, бүкіл қоғам сыбайлас жемқорлықпен және оның ең аз көріністерімен күресуі керек. Тек сонда ғана қоғам ішінде сыбайлас жемқорлыққа деген төзімсіздік атмосферасы құрылады, және сонда ғана осы зұлыммен күресте оң нәтижелерге сенім артуға болады.


 Тері бұйымдарды таңбалау

     2018 жылғы 11 қаңтардан бастап үшінші елдерден тері бұйымдарын импорттаған кезде, тауарларға арналған декларацияларда көрсетілген мәліметтерді міндетті түрде көрсете отырып, «импорт» ретінде тері бұйымдарын таңбалау қажет. 
     Сонымен қатар, Бірлескен бұйрықпен бекітілген Пилоттық жобаны іске асыру Қағидаларының 31-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасына ЕАЭО-ға мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан Тізбеге енгізілген тауарларды әкелген кезде заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер кедендік рәсімдерге орналастырғаннан және кедендік тазартумен байланысты кедендік операцияларды жасағаннан кейін көрсетілген тауарлардың таңбалауын қамтамасыз ететіндігін хабарлаймыз. Бұл ретте, заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Тізбеге енгізілген тауарларды таңбалауды жүзеге асырады.
     Сонымен бірге, Пилоттық жобаны іске асыру Қағидаларының 23-тармағына сәйкес заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер Тізбеге енгізілген тауарларды әкелген кезде кедендік рәсімдермен орналастырған және кедендік тазартумен байланысты кедендік операцияларды жасаған сәтінен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей СБӨ-де Тапсырысты ресімдейді. 


Тері бұйымдарын таңбалаудың тәртібі туралы мәлімет

     Қазақстан Республикасының қаржы, инвестициялар және даму, ақпарат және коммуникациялар, ұлттық экономика министрліктері, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен және «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісім бойынша «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары бекітілді.
     Кәсіпкерлер енді тері бұйымдарына бақылау (сәйкестендіру) белгілерін басылғаннан кейін ғана сатуға (оның ішінде сату/қайта сату кезінде тері бұйымдарын өндіру импортынан соңғы өткізгенге дейін) міндетті.  Бұл норма бизнес жүргізу үшін бәсекелестік жағдайды теңестіруге ықпал етеді, нарықты заңсыз өнімдерден қорғайды және зияткерлік меншікке құқықтардың сақталуына мүмкіндік береді.
     Сонымен қатар, сатып алушылар https://markirovka.gov.kz сайтынан (оның ішінде Маркировка KZ – мобильдік қосымша арқылы) тері бұйымдарының заңдылыған тексеруге мүмкіндіктері бар.
     Осылайша, көлеңкелі экономика көлемін қысқартады және бюджетке салықтардың түсімін ұлғайтады.
     Бақылау (сәйкестендіру) белгілерімен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесі Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 70 шешімімен бекітілді. 


Тәуекелдерді басқару  жүйесі – сыбайлас жемқорлықты азайтудың жолы. (25/04/2018)

Сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық саласына экономикаға, әлеуметтік салаға, саясатқа іріткі салатын әсерге ие, ал осы құбылыс тудыратын кері салдарлар тек қана қоғамның прогрессивті дамуына ғана кедергі жасамайды, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздіктің мүдделеріне шынайы қауіп-қатер төндіреді.  Оның мемлекеттік қалыптасуға және қазақстандық демократияның дамуына кері әсерін төмендету мақсатында Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны бекітті. Мұнымен қатар, Қазақстан Республикасы  Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті «Комитеттің басым міндеттерінің Жоспарын» әзірледі, оның іс-шаралары Елбасының бес институционалдық реформаларымен үндеседі.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кірістер органдары мемлекеттік органдар, ұйымдар, лауазымды тұлғалар және азаматтардың жұмысындағы заңдылық режимін қолдайтын, азаматтар мен мекемелердің құқықтары және заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамамасыз ететін атқарушылық билік органдары болып табылатын мемлекеттік басқару жүйесінде маңызды орынға ие. Сыбайлас жемқорлық нәтижелі қалыптасуды бұзып,  мемлекеттік кірістер органдарының өз міндеттерін атқару мүмкіндігін әлсіретуі мүмкін. Сондықтан, мемлекеттік кірістер органдарындағы қызметтің басым бағыттарының бірі сыбайлас жемқорлық және құқық бұзушылықтың алдын алу және жою болып табылады.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес басқа да мемлекетік органдардағы сияқты ҚР Қаржы министрлігінің де  күнделікті қызметіндегі басымдылық болып табылады. Біз, қыржылық ведомство ретінде мемлекеттік қызметтердің маңызды көлемін көрсетеміз, бизнес, азаматтармен тығыз қарым-қатынас ұстанамыз, сол себептен тек қана қызметкерлердің әрекетін бақылау және түсіндіру-алдын алу жұмыстарымен ғана шектелу жеткіліксіз.

Тауарларды кедендік тазарту кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) енгізілген.  Тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастырудың басты мақсаты тауар айналымын тездету бойынша қолайлы жағдайлар, кедендік бақылаудың нәтижелігін сақтау кезінде кедендік тазарту уақытын қысқарту болып табылады. ТБЖ сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды және кедендік бақылау түрлерін жүргізу үшін тауарлардың атауын автоматты  түрде іріктеуге мүмкіндік береді, оның нәтижесінде лауазымды тұлғаға кедендік бақылау түрлерін жүргізу туралы шешімді өз бетінше қабылдау мүмкіндігі жойылады. Мемлекетті кірістер органдарында тәуекелдерді талдау және басқару жүйесін құру кедендік әкімшілендірудің жаңа сапалы деңгейін және қолданыстағы кедендік ресімдеулер рәсімдерін жеңілдету кезінде кедендік бақылаудың нәтижелі жүйесін құруды қамтамасыз етеді, нәтижесінде сыбайлас жемқорлық азаяды.

Жүргізілетін жұмыстардың нәтижелігі үшін мемлекеттік кірістер органдарында жыл сайын  сыбайлас жемқорлық құбылыстарын шектеуге бағытталған іс-шаралар жоспары әзірленіп  жүзеге асырылуда, сондай-ақ тұрақты түрде сенім телефоны жұмыс істейді.  Көзделген шараларды жүзеге асыру  мемлекеттік органдар және қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер бойынша қызметін белсендіруге,  азаматтардың конституциялық құқықтары мен қылмыстық қол сұғушылықтан еркіндіктерін қорғауға мүмкіндік береді.  Мемлекеттік кірістер органдарының лауазымды тұлғаларының заңға қайшы әрекеттері және әрекетсіздіктері фактілері туралы Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне 53-65-80 телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады.

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті «Арқалық» кеден бекеті


Көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісін табыс ету ережелері (05/04/2018)

«Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы ҚР Кодексінің 418-бабының 20-тармағына сәйкес ҚР Қаржы Министрінің 2018 жылғы 23 қаңтардағы № 45 бұйрығымен  көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісін тексерілетін тұлғаға табыс ету, көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісіне жазбаша қарсылықты ұсыну, мемлекеттік кірістер органының мұндай қарсылықты қарау қағидалары мен мерзімдері, сондай-ақ оларға қатысты көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісі бойынша нормалар қолданылатын тексерілетін тұлғалардың санаттары бекітілді. Аталмыш бұйрық 2018 жылғы 6 наурыздан бастап күшіне енді.

Көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісі:

1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің           (Салық кодексі) 130-бабының 3-тармағымен көзделген тізбеге енгізілген тексерілетін тұлғаларға;

 2) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 285-бабына сәйкес инвестициялық келісім-шарттар жасасқан тексерілетін тұлғаларға жолданады. 

 Көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісіне жазбаша қарсылық көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органына көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісін алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ұсынылады.

Жазбаша қарсылықты ұсыну күні болып көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органының жазбаша қарсылықты қабылдаған және тіркеген күні табылады.

 Бұл ретте, тексерілетін тұлға көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісіне бұрын берген жазбаша қарсылығын кері қайтарып алуға құқылы.

Көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органы тексерілетін тұлғаның жазбаша қарсылығымен келіспесе, егер кедендік төлемдер мен салықтарды қосымша есептеу:

арнайы инвестициялық келісімшарттарда және (немесе) жер қойнауын пайдалану келісімшарттарында көзделген шарттар мен талаптарды қолдану;

Кодекстің 202-бабына сәйкес шартты түрде шығарылған тауарларды мақсатқа сай емес пайдалану бұзушылықтарының анықталуына  байланысты жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне (бұдан әрі – Комитет) жазбаша сұрау салу жолдайды.

Бұл ретте көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органы жазбаша қарсылықты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Комитетке:

 көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісінің;

 тексерілетін тұлғаның жазбаша қарсылығының;

 көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органының ұстанымының;

 кедендік төлемдер мен салықтарды есептеуге байланысты басқа да құжаттардың қоса берілуімен сұрау салу жолдайды.

Көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органының лауазымды тұлғасы көшпелі кедендік тексерудің алдын ала актісіне жазбаша қарсылықты қарау кезінде, қажеттілігіне қарай тексерiлетiн тұлғаға және (немесе) уәкiлеттi мемлекеттiк органдарға және (немесе) өзге ұйымдарға жазбаша нысанда қосымша ақпарат не жазбаша қарсылықта жазылған мәселелер бойынша түсіндірмелер ұсынуы туралы сұрау салулар жолдайды.

Комитет көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органының сұрау салуын қарсылық берген тұлға өзінің аталған мән-жайларды растайтын талаптары мен дәлелдерін негіздеген мән-жайлар шегінде, сондай-ақ көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органының ұстанымында көрсетілген дәлелдер мен негіздемелер шегінде қарайды.

Сұрау салуды қараудың қорытындысы бойынша Комитет сұрау салуда қойылған сұрақтар бойынша аргументтелген негіздемелерімен жауап жолдайды.

Көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органы жазбаша қарсылықты қарау қорытындысы бойынша

1) жазбаша қарсылықпен толық немесе ішінара келіскен жағдайда, көшпелі кедендік тексеру актісінен жазбаша қарсылықта олар бойынша тексерілетін тұлғаның іс-әрекеттерінің заңдылығы туралы аргументтелген дәлелдер ұсынылған мәліметтерді алып тастау туралы;

 2) көшпелі кедендік тексеру актісінде тексерілетін тұлға жазбаша қарсылыққа қоса ұсынған құжаттардың тізбесін, сондай-ақ жазбаша қарсылықты қабылдамаудың аргументтелген дәлелдерін көрсете отырып, көшпелі кедендік тексеруді аяқтау туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

қабылданған шешімді ескере отырып, көшпелі кедендік тексерудің аяқталуы бойынша көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органы шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тексерілетін тұлғаға:

        1) жазбаша қарсылықты қараудың қорытындысы бойынша қабылданған шешімдердің және оның негізінде аталған шешім қабылданған құжаттардың қоса берілуімен  көшпелі кедендік тексеру актісін;

       2) тексеру нәтижелері туралы хабарламаны жолдайды.

белгіленген мерзімде жазбаша қарсылықты ұсынбаған немесе тексерілетін тұлғамен жазбаша қарсылық кері қайтарылған жағдайда, көшпелі кедендік тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік кірістер органы жазбаша қарсылықты ұсыну мерзімі аяқталған немесе оны кері қайтарған күнінен бастап үш жұмыс күнінің ішінде тексерілетін тұлғаға:    

  1) көшпелі кедендік тексеру тоқтатыла тұрған жағдайда, көшпелі кедендік тексеруді қайта жаңарту туралы хабарламаны;

  2) көшпелі кедендік тексеру актісін;

  3) тексеру нәтижелері туралы хабарламаны жолдайды.

 

Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті

«Арқалық» кеден бекетіДара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтату

      1. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтату осы Кодекстің 95-бабында белгіленген камералдық бақылау жүргізілмей, мына құжаттардың бірінің:

      1) салық төлеушінің қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішінің;

      2) осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларда – салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініште немесе патент құнының есеп-қисабында қамтылған жазбаша келісімнің негізінде жүзеге асырылады.

      2. Қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті беру кезінде бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін:

      1) қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмайтын;

      2) бірлескен кәсіпкерлік нысанында қызметті жүзеге асырмайтын;

      3) осы Кодекстің 88-бабының 1-тармағында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асырмайтын;

      4) тәуекелдерді бағалау жүйесі іс-шараларының нәтижелері бойынша салықтық тексерулер жоспарында немесе ішінара салықтық тексерулер тізімінде жоқ;

      5) салықтық берешегі, әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі жоқ;

      6) тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша тәуекелдер деңгейі жоғары емес дара кәсіпкерлер қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға жатады.

       Осы бап осы Кодекстің 48-бабында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында айқындалған шарттарға сәйкес келетін дара кәсіпкерлерге қатысты қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш берілген күнге немесе осы баптың 5-тармағында белгіленген жағдайлар басталғанға дейін қолданылады.

      3. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде дара кәсіпкер өзінің орналасқан жеріндегі салық органына бір мезгілде:

      1) қызметті тоқтату туралы салықтық өтінішті;

      2) таратудың салықтық есептілігін;

       3) осы Кодекстің 169-бабында айқындалған тәртіппен бақылау-касса машинасын (ол бар болған кезде) есептен шығару туралы салықтық өтінішті ұсынады.

      Таратудың салықтық есептілігі қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкер төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің түрлері және әлеуметтік төлемдер бойынша қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш ұсынылған салықтық кезеңнің басынан бастап осындай өтініш ұсынылған күнге дейінгі кезең үшін жасалады.

      Егер кезекті салықтық есептілікті ұсыну мерзімі таратудың салықтық есептілігі ұсынылғаннан кейін басталатын болса, мұндай кезекті салықтық есептілікті ұсыну таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

      4. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде таратудың салықтық есептілігінде көрсетілген салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеу салық органына таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Егер таратудың салықтық есептілігінің алдында ұсынылған салықтық есептілікте көрсетілген салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеу мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталатын болса, онда төлеу (аудару) таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Салық органы осы тармаққа сәйкес салықтық міндеттеме орындалған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығаруды жүзеге асырады және уәкілетті органның интернет-ресурсында дара кәсіпкердің тіркеу есебінен шығарылғаны туралы ақпаратты орналастырады.

      Салық органы:

      1) осы баптың 2-тармағында көзделген шарттарға сәйкес келмеген кезде және (немесе) қызметті тоқтату туралы салықтық өтініш берілген күннен бастап үш жүмыс күні ішінде осы баптың 3-тармағының талаптары орындалмаған кезде;

      2) салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеу мерзімі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы тармақта көзделген талаптар орындалмаған кезде дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарудан бас тартады және уәкілетті органның интернет-ресурсында ақпаратты орналастырады.

      5. Мынадай жағдайларда:

      1) патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын және патенттiң қолданылу мерзiмi өткен немесе қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде патент құнының кезекті есеп-қисабын ұсынбаған;

      2) салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрған және қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталғаннан кейін салықтық есептілікті ұсынудың осы Кодексте белгіленген мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде салықтық есептілікті ұсынбаған дара кәсіпкерлер осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға жатады.

      Осы тармақта көрсетілген жағдайларда, дара кәсіпкердің орналасқан жеріндегі салық органы дара кәсіпкер ретіндегі тіркеу есебінен шығаруды:

      осы баптың 2-тармағында көзделген шарттарға сәйкес келген кезде;

      салық органында тіркеу есебінде тұрған бақылау-касса машинасы болмаған жағдайда;

      осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында белгіленген мерзімдердің біреуі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

      Дара кәсіпкерді осы тармақта айқындалған тәртіппен тіркеу есебінен шығару туралы ақпарат осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында белгіленген мерзімдердің біреуі өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

      6. Салық төлеуші:

      осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді және әлеуметтік төлемдерді төлеген;

      осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде соңғы патенттің қолданылу мерзімі өткен (қызметті тоқтата тұру жағдайларын қоспағанда);

      осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтату кезінде салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініште көрсетілген қызметті тоқтата тұру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған болып танылады.

      7. Салық органы осы бапқа сәйкес дара кәсіпкердің қызметі тоқтатылғаннан кейін талап қоюдың ескіру мерзімі ішінде бұзушылықтарды анықтаған жағдайда, дара кәсіпкер ретінде тіркелу кезеңінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салықтар, бюджетке төленетін төлемдер және әлеуметтік төлемдер бойынша салықтық міндеттемелерді есептеуді жеке тұлға оларды төлеу бойынша міндеттемелер туындаған кезге қолданыста болатын Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүргізеді.


Заңды тұлға бірігу, қосылу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде салықтық міндеттемені орындау

        1. Заңды тұлға бірігу, қосылу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы орналасқан жеріндегі салық органына жазбаша хабарлайды.

       Беру актісі бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бірігу, қосылу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға өзінің орналасқан жеріндегі салық органына бір мезгілде:

       1) таратудың салықтық есептілігін;

      2) беру актісін ұсынады.

      Таратудың салықтық есептілігі бірігу, қосылу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердың түрлері және әлеуметтік төлемдер бойынша осындай есептілікті ұсыну жөніндегі міндеттеме туындаған салықтық кезеңнің басынан бастап оны салық органына ұсынған күнге дейінгі кезең үшін жасалады.

      Таратудың салықтық есептілігін ұсыну жөніндегі міндеттеме бірігу жолымен қайта ұйымдастыру кезінде – жаңадан құрылған заңды тұлғаның құрамына кірген әрбір заңды тұлғаға, қосылу жолымен қайта ұйымдастыру кезінде қосылған заңды тұлғаға жүктеледі.

      Егер кезекті салықтық есептілікті ұсыну мерзімі таратудың салықтық есептілігі ұсынылғаннан кейін басталатын болса, мұндай кезекті салықтық есептілікті ұсыну таратудың салықтық есептілігі ұсынылған күннен кешіктірілмей жүргізіледі.

      Заңды тұлға бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде мұндай тұлға бөлу балансы бекітілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өзінің орналасқан жеріндегі салық органына көрсетілген балансты ұсынады.

       2. Таратудың салықтық есептілігін ұсынуды қоспағанда, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның салықтық міндеттемесін орындау оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) жүктеледі.

      3. Құқық мирасқорын (құқық мирасқорларын), сондай-ақ қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның салықтық берешегін өтеуге құқық мирасқорының (құқық мирасқорларының) қатысу үлесін белгілеу Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

       4. Заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы осы заңды тұлғаның құқық мирасқорының (құқық мирасқорларының) салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді төлеу жөніндегі оның салықтық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгертуге негіз болып табылмайды.

       5. Егер қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың артық төленген сомалары бар болса, көрсетілген сомалар осы Кодекстің 102-бабында айқындалған тәртіппен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның салықтық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызылуға тиіс.

       Егер қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың қате төленген сомалары бар болса, онда көрсетілген сомалар осы Кодекстің 103-бабында айқындалған тәртіппен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаға есепке жатқызылуға тиіс.

       6. Қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада салықтық берешек болмаған кезде:

       1) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың қате төленген сомалары оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) қайта ұйымдастыру кезінде ол (олар) алған мүліктегі үлесіне пропорционалды түрде осы Кодекстің 103-бабында айқындалған тәртіппен қайтарылуға жатады;

       2) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдер мен өсімпұлдың артық төленген сомалары оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) қайта ұйымдастыру кезінде ол (олар) алған мүліктегі үлесіне пропорционалды түрде осы Кодекстің 101-бабында айқындалған тәртіппен қайтарылуға жатады.

      7. Заңды тұлға Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде қосылған құн салығын төлеуші - қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада қайта ұйымдастырылу күніне жиналып қалған қосылған құн салығының асып кетуі оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) берілуге жатады.

      Бұл ретте бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) берілуге жататын қосылған құн салығының асып кетуі құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) берілетін негізгі құралдардың қалдық құнының үлесіне пропорционалды түрде айқындалады.

      Негізгі құралдардың қалдық құны бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның бөлу балансы негізінде айқындалады.

      Осы тармақ бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі болған жағдайда қолданылады.

      8. Салық органы заңды тұлғаны мынадай жолмен қайта ұйымдастыру туралы сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің мәліметтерін алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде:

       1) бірігу – жаңадан құрылған заңды тұлғаның құрамына кірген заңды тұлғалардың жеке шоттары бойынша сальдоны жаңадан құрылған заңды тұлғаның орналасқан жеріндегі салық органына беру актісінің негізінде береді;

       2) қосылу – қосылған заңды тұлғаның жеке шоты бойынша сальдоны аталған заңды тұлға қосылған заңды тұлғаның орналасқан жеріндегі салық органына беру актісінің негізінде береді;

       3) бөлініп шығу – жаңадан құрылған заңды тұлғаны бөліп шығарған заңды тұлғаның жеке шоты бойынша сальдоны жаңадан құрылған заңды тұлғаның орналасқан жеріндегі салық органына бөлу балансының негізінде береді. 


Салық төлеушілердің назарына!

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 122-VI  «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне    салық    салу    мәселелері    бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі № 429-I «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Заңына(бұдан әрі – Заң) келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілді:

Заңның 1-бабы, 7-1) тармақшасымен толықтырылды және есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары бойынша ұғым енгізілді:

7-1) есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары – уәкілетті органның ақпараттық ресурстарына қол жеткізіле отырып, алкоголь өнімінің есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіруді айқындайтын және сәйкестендіру деректерін уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде беруді жүзеге асыратын, бағдарламалық қамтылымды пайдаланатын аспаптар.

Заңның 7-бабының 10-тармағына келесі өзгерістер енгізілді:

10. Этил спиртін (коньяк спиртінен басқа) өндіруге өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде жиырма пайызы пайдаланылған кезде жол беріледі.

Лицензия алынған (жаңартылған) күнтізбелік тоқсанды қоспағанда, арақтар мен айрықша арақтарды өндіруге өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде қырық пайызы, бірақ күнтізбелік тоқсанда кемінде жиырма бес мың декалитр пайдаланылған кезде жол беріледі.

Заңның  9-баптың 3-тармағының 5) және 6) тармақшалары («Алкоголь өнімін:) мынадай редакцияда жазылды:

5) Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген мерзімдерде және мөлшерлерде қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы төленбесе;

6) есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары болмаса, сақтауға және өткізуге тыйым салынады.

Сонымен қатар, сіздердің назарыңызды, Заңда қолдануға рұқсат етілген аспаптардың белгіленген тізбесі көзделмегендігіне аударамыз. Алкоголь өнімін көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын субъектілер нарықта ұсынылған аспаптардың түрлерін, егер ондай аспаптар ЕБМ маркаларының қорғау элементтерін айқындауға және (немесе) ЕБМ-нан ақпаратты оқуға мүмкіндігі бар болған жағдайда, өз еркімен таңдай алады.  


Салық төлеушілердің назарына!

           Қазақстан Республикасының Президенті Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына мемлекет пен жеке тұлғалардың жарналарды төлеу және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде халыққа медициналық көмек көрсету мерзімдерін 2018 жылғы 1 қаңтардан 2020 жылғы 1 қаңтарға ауыстыру туралы ұснысты қолдады. Осыған орай, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес  патент негізінде арнаулы салық режимін  қолданатын дара кәсіпкерлерден міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарын аудару міндеттілігі тоқтатылды. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің хаты негізінде дайындалды.


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

            Сыбайлас жемқорлықтың әрекеттері Қазақстан азаматының күнделікті өміріне әсер етуі қазіргі таңда маңызды сипатқа ие болып отыр. Бизнес өкілдері бұл әрекеттермен жиі кездесіп отырады. Олар заңдарды орындай отырып, әкімшілік бюрократтық аппарат меншік құқықтарын шектеулі түрде реттеуге, құқық тапшылығын жасанды түрде құруға ұмтылады. Бұл жағдайда әкімшілік аппарат жеке мүддесін айқын сақтайды, яғни түрлі лицензиялар мен шешімдерді саудалап, осы арқылы өзіндік табыс тауып отырады. Әкімшілік шешім нәтижелерін тікелей тұтынушы ретінде, жеке адам, заңды меншік иесі, кәсіпкер тани алады. Жеке пайда немесе жеке мүдде оның билікке жүгінуіне деген бірден-бір себеп болып келеді. Олармен қарым-қатынас жасаудың әкімшілік шешімін шығаратын билік өкілі оны бизнеске «инвестициялап», сыбайлас жемқорлық кірісі ретінде пайда таба алады.

           Егерде сыбайлас жемқорлықты әлемдік өркениетте алатын орнын анықтап, мәселеге кеңінен қарайтын болсақ, сыбайлас жемқорлықпен күрес өте маңызды сипатқа ие болады. Мемлекеттік лауазымды және саяси тұлғалар арасындағы сыбайлас жемқорлық барлық парламенттік және үкіметтік бағдарламалардың әлеуметтік нәтижелілігін жоққа шығаруы; қоғамның мәдени, әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық дамуын қиындатуы әрі бұрмалауы; қоғамды және мемлекеттің ыдыратуына әкелуі мүмкін.

           Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықтың жаңа ауқымдары келесі себептерге байланысты пайда болады:

а) әлеуметтік-экономикалық дағдарыс пен экономиканың белгілі бір секторларының экспанциясы, ерекше тауар түрлерін сатып алу бойынша мемлекеттік келісім шарттары;

б) 90-жылдары өзгерген саяси жағдайларға орай халықаралық деңгейде сауданы ырықтандыру; мұның өзі заңсыз сауда тәжірибесі мен сыбайлас жемқорлықтың ұлғаюына ықпал етуі.

           Сыбайлас жемқорлық деп - мемлекеттік (муниципальды) қызмет атқаратын мемлекеттік істерді дұрыс басқаруға кедергі келтіретін тұлғаның дұрыс емес әректерін танимыз. Сыбайлас жемқорлықтың негізгі түрлері: билік және басқару органдарындағы қаржы сыбайлыстығы, саяси сыбайластығы.

Сыбайлас жемқорлық деп, «Пара беру арқылы сатып алу, лауазымды тұлғалардың, саяси қайраткерлердің ақшаға сатылуы» ұғылады.

           Энциклопедиялық сөздікке сыбайлас жемқорлық «лауазымды тұлғаның жеке баю мақсатында өз қызметімен байланысты құқықтарды тікелей пайдалану» деп сипатталады. Шетел тілдері сөздігінде сыбайлас   жемқорлық (лат. Corruption ) қоғам және саяси қайраткерлердің, лауазымды тұлғалардың ақшаға сатылуы деп түсіндіріледі. Сыбайлас жемқорлық деп, міндеттерді орындау кезінде немесе осы міндеттерге байланысты талап етілген немесе қабылданған сыйлықтар, ынталандырулар, болмаса оларды заңсыз алу сияқты әрекеттердің жасалуы ұғылады деп көрсетілген (әңгіме мемлекетке зиян келтіру туралы болып отыр).

         Бұрынғы замандардан бері сыбайлас жемқорлықтың үш түрі болды: сыйлық, қызметіне ақы төлеу және заңсыз әрекет жасау. Сыйлық беру сыйлық алушы адамға құрметпен қарауды білдіреді. XVII ғасырдың өзінде-ақ сыйлық беру барынша рұқсат етіліп, параға айналды. Сөйтіп, парақорлық шенеуніктерге құрмет көрсету тәжірибесіне айналды. Сыйлық берудің келесі түрі істі жүргізу мен рәсімдеу шығынымен байланысты болды. Шенеуніктердің істі жүргізу мен рәсімдеуге арналған төлем түріндегі кірістері оларға жалақы тағайындау кезінде ескерілсе, бұйрықтағы тиісті өз үлестерін алуға болатын істер көп болса, онда оларға аз жалақы төленді. Сөйтіп, «Істеген жұмысынан қоректену» тәжірибесі XVII ғасырдағы шенеуніктер күтімі бойынша мемлекеттік жүйенің бір бөлігі болып табылып келді. Сыбайлас жемқорлықтың үшінші түрі - заңсыз әрекет жасап, істі қолайлы шешкендігі үшін, істі жүргізу және рәсімдегендігі үшін артық ақы төлену

         Қазіргі таңда сыбайлас жемқорлық мәселесі бойынша көзқарастар өте көп. Мәселен: 1) сыбайлас жемқорлық-парақорлыққа (ұйымдасқан немесе жүйелі парақорлыққа) ұқсатады; 2) сыбайлас жемқорлықты жеке мүддесінде, қызметтік жағдайын асыра пайдалану ретінде қарастырады. 3) сыбайлас жемқорлық деп пайда күнемділік үшін қызметтік жағдайын асыра пайдалануды айтады; 4) сыбайлас жемқорлыққа мемлекет қызметшілердің ақшаға сатылуы арқылы сипатталатын жағдайларды жатқызады; 5) сыбайлас жемқорлықты ұйымдасқан қылмыстың элементі ретінде қарастырады; 6) сыбайлас жемқорлық деп, лауазымды тұлғаның немесе өзге бір мемлекеттік қызметінің өз қызметтік өкілеттіліктерін әдейі бұзуын атайды. Барлық осы анықтамалардан туындайтын ортақ анықтама мынадай: жемқорлық әрекетін жасаған сыбайласқан адам немесе адамдар белгілі бір игіліктерді, жеңілдіктерді, артықшылықтарды немесе өзге де пайдаларды заңсыз иемденген тұлға деп есептіледі. Бұл пайда міндетті түрде материалдық сипатта келмейді.

      Сөйтіп, сыбайлас жемқорлық механизмі билік органдары және қоғамның басқа құрылымдары немесе олардың өкілдері аралығында бейресми немесе бақылаусыз түрде ресурстар алмасуда танылуда.

   Екі құбылыстың – ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлықтың өзара тығыз байланысқандығы  соншалық, олар үшін жағдай: бірыңғай мемлекеттік саясат жүргізу көп қажет керек етеді.  Ұйымдасқан қылмыс пен сыбайлас жемқорлар көленкелі экономика мен оның қылмыстық секторымен өзара үйлескендігі. Сыбайлас жемқорлықтың түрлерін олар мемлекеттік құрылымдарды, сондай-ақ азаматтардың қоғамдық бірлестіктері мен шаруашылық құрылымдарын қылмыстық ортаның бақылауына бағындыру тәсілі ретінде пайдаланады.   Сонымен қорыта келе мемлекеттің жұмысын жақсарту мақсатында әкімшілік органдары үшін мемлекеттік өмірдің жеті қағидасы әзірленуі тиіс: аянбай қызмет ету, есеп беру, адалдық, ашықтық, объективтілік, тік мінезділік, көш бастау, мұның барлығын мемлекеттік құрылымдар қызметінде пайдалануға болады.Салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi сомасын оның дебиторларының шоттарынан өндiрiп алу

       1. Осы Кодекстің 614-бабының 1-тармағында көрсетілген салық төлеушiнiң (салық агентінің) банк шоттарында ақшасы болмаған немесе жеткiлiксiз болған не оның банк шоттары болмаған жағдайда салық органы жиналып қалған салық берешегi шегiнде салық төлеушiге (салық агентіне) берешегi бар үшiншi бiр тұлғалардың (бұдан әрi - дебиторлардың) банк шоттарындағы ақшадан өндіріп алады.

       2. Салық берешегiн өтеу туралы хабарлама алған күннен бастап салық төлеушi (салық агенті) он жұмыс күнiнен кешiктiрмей хабарлама жiберген салық органына дебиторлық берешек сомасын көрсете отырып, дебиторлар тiзiмiн және олар болған жағдайда - дебиторлармен бірлесіп жасалған және дебиторлық берешек сомасын растайтын өзара есеп айырысуларды салыстырып-тексеру актілерін табыс етуге мiндеттi.

       Өзара есеп айырысуларды салыстырып тексеру актілері бар болған кезде салық органы осы Кодекстің 84-тарауына сәйкес дебиторлар хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін дебиторлардың банктік шотына салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегін өндіріп алу туралы инкассалық өкімдер шығарады.

      Дебиторлар тiзiмi осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етілмеген не дебиторлардың жоқ екендігі туралы мәліметтер табыс етілген жағдайда, салық органы салық төлеуші (салық агенті) мен оның дебиторлары арасындағы өзара есеп айырысуларды айқындау мәселесі бойынша салық төлеушiге (салық агентіне) салықтық тексеру жүргiзедi. Бұл ретте салық органы сотта дау айтылатын дебиторлық берешек сомасын растауға құқылы емес.

       3. Ұсынылған дебиторлар тiзiмiнiң немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсiнiң негiзiнде салық органы дебиторларға дебиторлық берешек сомасы шегiнде салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегiн өтеу шотына олардың банк шоттарындағы ақшадан өндiрiп алуы туралы хабарлама жiбередi.

       Осы бапта көзделген жағдайды қоспағанда, дебиторлар хабарламаны алған күннен бастап жиырма жұмыс күнiнен кешiктiрмей, хабарлама жiберушi салық органына хабарлама алған күнге салық төлеушiмен (салық агентімен) бiрлесiп жасалған өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн табыс етуге мiндеттi.

       Дебиторлар өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн осы тармақта көрсетiлген мерзiмде табыс етпеген жағдайда, салық органы аталған дебиторларға салықтық тексеру жүргiзедi. Бұл ретте салық органы сотта дауланып жатқан дебиторлық берешек сомасын растауға құқығы жоқ.

       4. Дебиторлық берешек сомасын растайтын салықтық тексеру актiсi және дебиторлардың банк шоттарындағы ақшасынан өндiрiп алуы туралы хабарлама болған кезде олар өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актiсiн ұсынбайды.

       5. Салық төлеушi (салық агенті) салық берешегiн өтеген жағдайда дебиторлар тiзiмi немесе өзара есеп айырысулардың салыстырып тексеру актiсi ұсынылмайды.

       6. Салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының арасындағы өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актiсiнде мынадай мәлiметтер болуға тиiс:

       1) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының атауы, олардың сәйкестендіру нөмiрлерi;

       2) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторы тұрған жері бойынша тiркеу есебiнде тұрған салық органының атауы;

       3) салық төлеушi (салық агенті) мен оның дебиторының банк шоттарының деректемелерi;

       4) дебитордың салық төлеушiнің (салық агентінің) алдындағы берешек сомасы;

      5) салық төлеушiнің (салық агентінің) және оның дебиторының заңдық деректемелерi, мөрi (ол болған кезде) және қолтаңбалары;

      6) салыстырып тексеру актiсiнiң жасалған күнi, ол салық берешегін өтеу туралы хабарламаны алған күннен бұрын болуға тиіс емес.

      7. Өзара есеп айырысуды салыстырып тексеру актісінің немесе дебиторлық берешек сомасын растайтын дебиторды салықтық тексеру актісінің негізінде салық органы дебитордың банк шоттарына салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассалық өкімдер шығарады.

      Дебитор мен салық төлеушi (салық агентi) арасындағы өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiнде көрсетiлген дебиторлық берешек өтелген жағдайда, салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) салық берешегiнің сомасын өндiрiп алу туралы дебитордың банк шоттарына шығарылған инкассалық өкiмдер дебитор немесе салық төлеушi (салық агенті) салық органына мұндай берешектiң өтелгенiн растайтын құжаттарды қоса берiп, өзара есеп айырысудың салыстырып тексеру актiсiн тапсырған күннен кейінгі бір жұмыс күнi iшiнде керi қайтарып алуға жатады.

      8. Салық төлеушi дебитордың банкi немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымы осы Кодекстiң 615-бабында белгiленген талаптарға сәйкес салық төлеушiнiң (салық агентінің) салық берешегi сомасын өндiрiп алу туралы салық органы шығарған инкассалық өкiмдi орындауға мiндеттi.


Салықтық тексеру туралы хабарландыру

      1. Салық органдары, егер осы бапта өзгеше белгіленбесе:

      1) резидент заңды тұлғаның, бейрезидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің бөліну жолымен қайта ұйымдастырылуына немесе таратылуына;

      2) бейрезидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын қызметін тоқтатуына;

      3) дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор қызметінің тоқтатылуына;

      4) салық төлеушінің салықтық өтініші негізінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарылуына байланысты жүзеге асырылатын салықтық тексерулерді қоспағанда, ішінара кешенді және (немесе) ішінара тақырыптық тексеру жүргізу басталғанға дейін кемінде күнтізбелік отыз күн бұрын, салық төлеушіге (салық агентіне) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салықтық тексеру жүргізу туралы хабарлама жібереді немесе тапсырады.

       2. Хабарлама салық төлеушіге (салық агентіне) тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша жіберіледі немесе тапсырылады.

       Тапсырысты хатпен хабарланатын етіп почта арқылы жіберілген хабарлама почта немесе өзге байланыс ұйымының жауабы алынған күннен бастап табыс етілді деп есептеледі.

      3. Салық төлеуші (салық агенті) тіркеу деректерінде көрсетілген орналасқан жері бойынша болмаған жағдайда, ішінара кешенді және (немесе) ішінара тақырыптық тексеру хабарландырусыз жүзеге асырылады.

       4. Хабарламада салықтық тексерудің түрі, тексерілуге жататын мәселелердің тізбесі, қажетті құжаттардың алдын ала тізбесі, салықтық тексеру жүргізу кезіндегі салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ салықтық тексеру жүргізу үшін қажетті басқа да деректер көрсетіледі.

       5. Салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеру жүргізу үшін қажетті салық салуға байланысты құжаттарды жасырып қалуының немесе жойып жіберуінің негізделген тәуекелі бар болған не тексеруді жүргізуді мүмкін емес ететін немесе оны толық көлемде жүргізуге мүмкіндік бермейтін басқа да мән-жайлар болған жағдайларда салық төлеушіге (салық агентіне) тексерудің басталуы туралы хабарламастан салықтық тексеруді бастауға құқылы.

      Салық органы салықтық тексеруді жоғары тұрған салық органының жазбаша рұқсатының негізінде салық төлеушіге хабарламастан жүзеге асырады.


Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру (16/11/2017)

  1. Осы Кодекстің 609-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары (корреспонденциялық шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген тәртiппен мынадай жағдайларда:
      1) салық төлеушi (салық агенті) осы Кодексте белгіленген мерзiмде салық есептiлiгiн табыс етпегенде - осы Кодекстің 607-бабының 2-тармағының 4) тармақшасында көзделген хабарлама берілген күннен кейінгі күннен бастап отыз жұмыс күні өткеннен кейін;
      2) салық төлеуші қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы өтінішті табыс етпегенде - осы Кодекстің 607-бабының 2-тармағының 9) тармақшасында көзделген хабарлама берілген күннен бастап отыз жұмыс күні өткеннен кейін;
      3) салық берешегiн өтемегенде – осы Кодекстің 607-бабының 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген хабарлама берілген күннен бастап он жұмыс күні өткеннен кейiн;
      4) осы Кодексте белгiленген салықтық тексеру жүргiзу тәртiбiн бұзған жағдайлардан басқа реттерде, салық органының лауазымды адамдарын салық салу объектiлерi және (немесе) салық салуға байланысты объектiлердi салықтық тексеруге және зерттеп-тексеруге жібермегенде - жіберілмеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;
      5) осы Кодекстің 607-бабы 2-тармағының 10) тармақшасында көзделген хабарламаны қоспағанда, салық төлеушінің (салық агентінің) орналасқан жері бойынша болмауына байланысты пошта немесе өзге де байланыс ұйымы жіберілген хабарламаны қайтарғанда – қайтарылған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде;
      6) салық төлеуші осы Кодекстің 558-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген талапты орындамағанда – осы Кодекстің 558-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде;
      7) камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалмағанда - осы Кодекстің 587-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзім өткен күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.
            2. Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру, мыналардан:
      1) осы Кодекстің 55-бабында көзделген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген кедендік төлемдерін төлеу бойынша операциялардан;
      2) ақшаны:
      өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу туралы талаптарды, сондай-ақ алименттерді өндіріп алу жөніндегі талаптарды қанағаттандыруды көздейтін атқару құжаттары бойынша;
      еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін адамдарға жұмыстан шығу жәрдемақыларын төлеу және еңбегіне ақы төлеу, авторлық шарт бойынша сыйақылар төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару және әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша клиент міндеттемелері бойынша есеп айырысу үшін ақшаны алып қоюды көздейтін атқару құжаттары бойынша;
      салық берешегін өтеу бойынша, сондай-ақ мемлекет кірісіне өндіріп алу туралы атқару құжаттары бойынша алып қоюдан басқа салық төлеушiнiң (салық агентінің) барлық шығыс операцияларына қолданылады.
      Осы баптың 1-тармағы 3) тармақшасында көзделген жағдайда салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру салық төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органының өкімінде көрсетілген салық берешегі сомасының шегінде жүргізіледі.
      3. Салық төлеушiнің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органының өкiмi уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесе отырып белгiлеген нысан бойынша шығарылады және банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым оны алған күннен бастап күшiне енгізіледi.
      Салық органы мұндай өкімді банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қағаз жеткізгіште немесе телекоммуникациялар желісі бойынша беру арқылы электрондық нысанда жібереді. Салық органының салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімі электрондық нысанда жіберілген кезде мұндай өкім Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен бірлесіп, уәкілетті орган белгілеген форматтарға сәйкес жасалады.
      4. Салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы салық органының өкімі банктердің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың сөзсіз орындауына жатады және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген кезектілік тәртібімен орындалады.
      5. Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкiм шығарған салық органы банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себебi жойылған күннен кейiнгi бiр жұмыс күнiнен кешiктiрмей, банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкiмнiң күшiн жояды.
      6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоты жабылған жағдайда, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым тиісті салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шотының жабылғаны туралы хабарламамен қоса шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімді салық органына қайтарады.
      Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімде біреуден көп банк шоты болған кезде банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімде көрсетілген банк шоттарының соңғысын жапқан күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей, мұндай өкімді тиісті салық органына қайтарады.

 Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы


Резиденттер (17/11/2017)

      1. Қазақстан Республикасында тұрақты болатын немесе Қазақстан Республикасында тұрақты болмайтын, бірақ өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында орналасқан жеке тұлғалар осы Кодекстің мақсатында Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылады.
      2. Егер жеке тұлға ағымдағы салық кезеңінде аяқталатын кез келген үздіксіз он екі айлық кезеңде кемінде күнтізбелік бір жүз сексен үш күн (келу және кету күндерін қоса алғанда) Қазақстан Республикасында болса, ол ағымдағы салық кезеңі үшін Қазақстан Республикасында тұрақты болған жеке тұлға деп танылады.
       3. Бір мезгілде мынадай талаптар орындалған кезде:
       1) жеке тұлғада Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе Қазақстан Республикасында тұруға рұқсаты (ықтиярхаты) болса;
       2) жеке тұлғаның отбасы және (немесе) жақын туыстары Қазақстан Республикасында тұрса;
       3) жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында кез келген уақытта тұруы және (немесе) оның отбасы мүшелерінің тұруы үшін қолжетімді, оған және (немесе) оның отбасы мүшелеріне меншік құқығында немесе өзге де негіздерде тиесілі жылжымайтын мүлкі болса, жеке тұлғаның өмірлік мүдделерінің орталығы Қазақстан Республикасында орналасқан деп қарастырылады.
       4. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдамай, Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат ету туралы өтініш берген:
       1) мемлекеттік билік органдары шет елге іссапарға жіберген адамдар, оның ішінде дипломатиялық, консулдық мекемелердің, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері, сондай-ақ аталған жеке тұлғалардың отбасы мүшелері;
       2) тұрақты халықаралық тасымалдарды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына немесе азаматтарына тиесілі көлік құралдарының экипаж мүшелері;
       3) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан әскери базалардың, әскери бөлімдердің, топтардың, контингенттердің немесе құрамалардың әскери қызметшілері мен азаматтық персоналы;
       4) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан және Қазақстан Республикасының немесе Қазақстан Республикасының субъектілерінің меншігі болып табылатын объектілерде (оның ішінде концессиялық шарттар негізінде) жұмыс істейтіндер;
       5) оқу немесе практикадан өту мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жүрген студенттер, тағылымдамадан өтушілер мен практиканттар оқу немесе практикадан өтудің бүкіл кезеңінде;
       6) сабақ беру, консультациялар беру немесе ғылыми жұмыстарды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жүрген оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер сабақ берудің немесе аталған жұмыстарды орындаудың бүкіл кезеңінде;
       7) емделу немесе сауықтырудан өту, профилактикалық ем алу мақсатында Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жүрген жеке тұлғалар Қазақстан Республикасында тұрған уақытына және осы бапта көзделген басқа да кез келген өлшемдерге қарамастан, резидент жеке тұлғалар деп танылады.
       5. Осы Кодекстің мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар және (немесе) тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болатын шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғалар да Қазақстан Республикасының резиденттері деп танылады.
      Нақты органның (директорлар кеңесінің немесе сол сияқты органның) негізгі басқару және (немесе) бақылау жүзеге асырылатын, сондай-ақ заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметін жүргізу үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылданатын жиналысы өткізілетін орын тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) деп танылады.

 Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы


Бірыңғай жер салығын төлеушілер үшін салық декларациясын табыс ету мерзімдері (19/10/2017)

      Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларацияда бірыңғай жер салығының, әлеуметтік салықтың, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығының, жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақының, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың есептелген сомалары көрсетіледі.

       Бiрыңғай жер салығын төлеушiлерге арналған декларация жер учаскесiнiң орналасқан жері бойынша салық органына есептi салық кезеңiнен кейiнгi салық кезеңінің 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі. 


Бақылау-касса машинасын пайдалану (19/10/2017)

       1. Салық төлеушiнiң жауапты тұлғасы бақылау-касса машинасын пайдаланған кезде: 

      1) бақылау-касса машинасын пайдалану бойынша нұсқауға сәйкес ақшалай есеп айырысу туралы ақпаратты енгізуді жүзеге асырады;
      2) электр энергиясы болмаған немесе бақылау-касса машинасында ақаулар болған жағдайда тауарлық чек толтырады және береді;
      2-1) фискалдық деректердің операторы ұсынатын телекоммуникациялар желісі уақытша болмаған жағдайда, деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасының автономды жұмыс режимін пайдаланады;
       3) қолма-қол ақша есебiнің кiтабын толтырады;
       4) ауысым аяқталған кезде бақылау-касса машинасының моделін дайындаушының техникалық талаптарына сәйкес ауысымдық есепті алу (Z-есеп) жолымен "ауысым соңы" рәсiмiн орындайды.
       Ауысымдық есептер, қолма-қол ақша есебі және тауарлық чектер кiтаптары, сондай-ақ олар бойынша жою және қайтару операциялары жүргізілген жою, қайтару чектері мен бақылау чектерін салық төлеуші оларға мөр қойылған немесе толық толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақтауға тиіс.
      Бақылау-касса машиналары үшін ауысым кезеңі жиырма төрт сағаттан аспауға тиіс.
    2. Қате енгізілген соманы жою немесе орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол ақшаларды қайтару операциялары бақылау чегінің түпнұсқасы және қолма-қол ақша есебі кiтабында жүргізілген жазба болған кезде бақылау-касса машинасының моделін жасаушының техникалық талаптарына сәйкес жүргізіледі.
       3. Қолма-қол ақша есебi кітабының деректері тиісті күнге ауысым есептерінің көрсеткіштеріне сәйкес келуге тиіс.
     4. Төлем карточкалары пайдаланылған кездегі төлемдер сомалары ескерілген кассаның ағымдағы жай-күйі туралы есептің көрсеткіштері фискалдық есепті алған кездегі кассадағы қолма-қол ақшаның сомасына, қолма-қол ақшаны есепке алу кітабында көрсетілген тауарларды өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты емес қолма-қол ақшаны қабылдау және беру сомаларына сәйкес келуге тиіс.
      Осы Кодекстің 649-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес кассаның ағымдағы жай-күйі туралы фискалдық есепті алған кезде кассадағы қолма-қол ақшаны есептеуді салық төлеуші (оның лауазымды адамы) салық органының тексеруші адамының қатысуымен жүргізеді.
    5. Бақылау-касса машинасының салық органы пломбасының бүтіндігін бұзбай жою мүмкін емес техникалық ақауы болған жағдайда салық төлеуші ақау пайда болған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасын есепке қою жүргізілген салық органына:
     1) бақылау-кассалық машинаның тіркеу карточкасының нөмірін, берілген күнін және ақау болған күннің басындағы есептегіштің жиынтық көрсеткіштерін көрсете отырып, салықтық өтінішті;
  2) жөндеу жүргізу мерзімдері мен ақау себептерін негіздеп көрсете отырып, техникалық қызмет көрсету орталығының қорытындысын береді.
      Салық органы салықтық өтінішті қабылдаған күні ақауды жою үшін бақылау-кассалық машина пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсат беру немесе беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
     Бақылау-кассалық машина пломбасының бүтіндігін бұзуға салық органының рұқсатын салық органының пломба орнатуға жауапты лауазымды адамы оны беру туралы шешім қабылдаған күні уәкілетті орган белгілеген нысанда береді.
     Салық органы осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көзделген құжаттар мәліметтерін бермеген немесе толық құрамда бермеген жағдайларда пломбаның бүтіндігін бұзуға салық органының рұқсатын беруден бас тартады.
       Техникалық ақау жойылғаннан кейін фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасын пломба орнату үшін салық органына табыс ету мерзімі техникалық қызмет көрсету орталығының қорытындысында көрсетілген жөндеу жүргізу мерзімінен кем болмауға, бірақ пломбаның бүтіндігін бұзуға салық органы рұқсат берген күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.
    5-1. Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының техникалық қызмет көрсету орталығына жүгінбей жою мүмкін емес техникалық ақауы болған жағдайда, салық төлеуші ақау пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасын тіркеуге қою жүргізілген және (немесе) оған қызмет көрсету жүргізілетін техникалық қызмет көрсету орталығына жүгінеді.
      Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасын жөндеу аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде салық төлеуші деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының тіркелген орны бойынша салық органына техникалық қызмет көрсету орталығының жөндеу жүргізу мерзімі көрсетілген ақау себептері туралы қорытындысын табыс етеді.
       6. Бақылау-касса машинасы мына жағдайларда, егер:
       1) басып шығармаса, анық баспаса немесе осы Кодекстің 649-бабында айқындалған бақылау чегiндегі деректемелер толық басылмаса;
      2) фискалдық жадынан не фискалдық деректер жинақтауышынан деректерді алуға мүмкіндік болмаса;
      3) фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасында салық органының пломбасы болмаса немесе бүлінсе;
      4) дайындаушы зауыттың таңбасы болмаса;
      5) фискалдық деректердің операторы ұсынатын жарамды байланыс бола тұра, деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасынан деректерді беру мүмкіндігі болмаса, техникалық ақаулы деп есептеледі.
      7. Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса машинасы осы баптың 6-тармағының 1), 2) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларда техникалық ақаулы деп есептеледі.
       8. Салық төлеушi қолма-қол ақша есебiнің кiтабы және (немесе) тауар чектерiнiң кiтабы толық толтырылған жағдайда, не олар жоғалған (бүлінген) жағдайда оларды ауыстыру (қалпына келтіру) үшін бес жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасын есепке қойған жері бойынша салық органына:
       1) салықтық өтінішті;
       2) нөмiрленген, тiгілген, салық төлеушінің қолымен және (немесе) мөрiмен расталған жаңа қолма-қол ақша есебiнің кiтабын және (немесе) тауар чектерiнiң кiтабын;
       3) осы Кодекстің 648-бабының 2-тармағында айқындалған құжаттарды табыс етеді.
       Қолма-қол ақша есебiнің кiтабы толық толтырылған немесе жоғалған (бүлінген) жағдайда фискалдық есепті шығару үшін қосымша бақылау-касса машинасы беріледі.
      9. Салық органдары қолма-қол ақшаны және (немесе) тауар чектерін есепке алу кітабын ауыстыруды салықтық өтініш салық органында тіркелген кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.


Акцизделетін тауарлар тізбесі 

 Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар акцизделетін тауарлар болып табылады:
      1) спирттің барлық түрлері;
      2) алкоголь өнімі;
       3) алынып тасталды - 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      4) темекі бұйымдары;
      4-1) қыздырылатын темекісі бар өнімдер, электрондық сигареттерде пайдалануға арналған құрамында никотин бар сұйықтық;
      5) бензин (авиациялық бензинді қоспағанда), дизель отыны;
      6) микроавтобустарды, автобустар мен троллейбустарды қоспағанда, 10 немесе одан да көп адам тасымалдауға арналған, двигателінің көлемі 3000 текше сантиметрден асатын моторлы көлік құралдары;

      двигателінің көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, адамдар тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер және өзге де моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа);
      двигателiнiң көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, жүкке арналған платформасы және жүк бөлiгiнен қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргiзушi кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиiндегi моторлы көлік құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар автомобильдерден басқа);
      7) шикі мұнай, газ конденсаты;
   8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретінде тіркелген, құрамында спирт бар медициналық мақсаттағы өнім.
      Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган шығарылған елі бойынша акциздер салуға жатқызылатын импортталатын тауарлардың қосымша тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен айқындайды.
      Осы баптың екінші бөлігіне сәйкес айқындалған импортталатын тауарлардың қосымша тізбесінде көрсетілген тауарларға акциздер мөлшерлемелерін сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 

 
   
                                                                                                                                                                                            Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы


Патент құнын есептеу

 1. Патент құнына жеке табыс салығының (төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығынан басқа), әлеуметтік салықтың, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың төленуге жататын сомалары қосылады. 
      Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың патент құнына қосылатын сомаларын есептеу салық салу объектісіне 2 пайыз мөлшеріндегі мөлшерлемені қолдану жолымен жүргізіледі. Есептелген сома:
      1) есептелген соманың 1/2 бөлігі мөлшерінде - жеке табыс салығы;
      2) әлеуметтік аударымдар шегеріліп, есептелген соманың 1/2 бөлігі мөлшерінде әлеуметтік салық түрінде бюджетке төленуге жатады.
      Патент құнына қосылатын міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды есептеу "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" және "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргізіледі.
      Әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан асып түскен кезде әлеуметтік салық сомасы нөлге тең болады.
      2. Егер патенттің қолданылу мерзімі ішінде нақты алынған табыс сомасы есеп-қисапта көрсетілген табыс мөлшерінен асса, дара кәсіпкерлер бес жұмыс күні ішінде асқан сомаға қосымша салық есептілігі түрінде есеп-қисапты тапсыруға және осы сомадан салықтар төлеуді жүргізуге міндетті.
      Егер нақты алынған табыс сомасы осы Кодекстің 429-бабының 3) тармақшасында белгіленген табыс мөлшерінен асқан жағдайда, осы тармақтың ережелері қолданылмайды.
      Аталған есеп-қисаптың негізінде бұрын қалыптастырылған патенттің орнына жаңа патент қалыптастырылады.
      3. Егер осы Кодекстің 431-бабының 5 және 6-тармақтарына сәйкес оның мерзімінен бұрын тоқтатылатын жағдайларын ескере отырып, патенттің қолданылу мерзімі ішінде нақты алынған табыс сомасы есеп-қисапта көрсетілген табыстың мөлшерінен аз болса, дара кәсіпкерлер патент құнының азаю сомасына қосымша салық есептілігі түрінде есеп-қисап табыс етуге құқылы.
      Аталған жағдайда артық төленген салық сомаларын қайтару осы Кодекстің 602-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
      4. Нақты алынған табыс сомасы осы Кодекстің 429-бабының 3) тармақшасында белгіленген шекті табыс сомасынан асқан жағдайда, осы Кодекстің 431-бабының 6 және 7-тармақтарында белгіленген жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті немесе өзге де арнаулы салық режімін қолдануды бастау күнінен бастап алынған дара кәсіпкердің табысына тиісінше жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен немесе арнаулы салық режімінде белгіленген тәртіппен салық салынады.
      5. Дара кәсiпкер iс-әрекетке қабiлетсiз деп танылған жағдайды қоспағанда, патенттiң қолданылу мерзiмi өткенге дейiн кәсiпкерлiк қызмет тоқтатылған кезде, салықтардың енгiзiлген сомасы қайтарылуға және қайта есептеуге жатпайды.

Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы        Жекелеген жағдайларда қосылған құн салығын төлеу тәртібi

      1. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар осы баптың 3-тармағында белгіленген тәртіппен қосылған құн салығын төлеуді жүргізуге құқылы.

      2. Осы баптың мақсаты үшін ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлғаларға бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін:

       1) қоғамдық тамақтандыру саласындағы қызметті қоспағанда, жылдық жиынтық табысының кемінде 90 пайызын мына қызмет түрлерін:

       ет және ет өнімін өндіруді;

       жемістер мен көкөністерді қайта өңдеуді және консервілеуді;

       өсімдіктер мен жануарлар майын өндіруді;

       сүтті қайта өңдеу мен ірімшік өндіруді;

       ұн-жарма өнеркәсібі өнімін өндіруді;

       жануарлар үшін дайын жемшөп өндіруді;

       нан өндіруді;

       балалар тағамын және емдәмдік тағам өнімін өндіруді;

      крахмал-cірне өнеркәсібі өнімін өндіруді;

      ауыл шаруашылығы малдарының терілерін және жүндерін қайта өңдеуді жүзеге асыру нәтижесі болып табылатын тауарларды өткізуден алынуға жататын (алынған) кірістер құрайтын заңды тұлғалар жатады.

      Осы тармақтың 1) тармақшасын қолдану мақсатында қызмет түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылады;

       2) шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қоспағанда, арнаулы салық режимдерін қолданбайтын;

       3) акцизделетін тауарларды өндіру, қайта өңдеу және өткізу бойынша қызметті жүзеге асырмайтын заңды тұлғалар жатады.

      3. Бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының сомасын айқындау мақсатында осы бап қолданылған кезде:

      1) есепті салық кезеңінің басында өсу қорытындысымен қалыптасқан есепке жатқызылған қосылған құн салығы сомасының есепке жазылған салық сомасынан асып кетуі (бұдан әрі – қосылған құн салығы сомасының асып кетуі) болмаған жағдайда – бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының осы Кодекстің 266-бабына сәйкес есептелген сомасы 70 пайызға азайтылады;

      2) есепті салық кезеңінің басында өсу қорытындысымен қалыптасқан қосылған құн салығы сомасының асып кетуі болған жағдайда – бюджетке төленуге жататын қосылған құн салығының осы Кодекстің 66-бабына сәйкес есептелген сомасының есепті салық кезеңінің басында өсу қорытындысымен қалыптасқан қосылған құн салығының сомасынан асып кетуі 70 пайызға азайтылуға жатады.

      3-1. Осы бапты қолдану туралы шешім қабылданған жағдайда ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуді жүзеге асыратын заңды тұлға осы баптың ережелерін күнтізбелік жылға кіретін барлық салық кезеңіне қолдануға міндетті.

      4. Мыналар:

      1) ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер – заңды тұлғалар мына қызмет түрлері:

      жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, өз өндірісінің көрсетілген өнімдерін қайта өңдеу және өткізу;

      мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы (оның ішінде, асыл тұқымды), ара шаруашылығы, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіру, сондай-ақ өз өндірісінің көрсетілген өнімдерін қайта өңдеу және өткізу бойынша;

      2) ауыл шаруашылығы кооперативтері мына қызмет түрлері:

      осы кооперативтердің мүшелері өндірген ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өткізу;

       осы кооперативтердің мүшелері өндірген ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін қайта өңдеу және осы өнімді қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімді өткізу бойынша осы баптың 3-тармағында белгіленген тәртіппен қосылған құн салығын төлеуді жүргізеді.

      5. Осы баптың мақсаттары үшін қолданылатын жылдық жиынтық табыс:

      1) осы Кодекстің 4-бөліміне сәйкес осы Кодекстің 99-бабында көзделген жылдық жиынтық табысты түзету есепке алынбай;

      2) осы Кодекстің 148-бабына сәйкес айқындалатын ағымдағы салық кезеңі үшін айқындалады.

      6. Егер ағымдағы салық кезеңінің қорытындылары бойынша осы баптың 2-тармағының 1) тармақшасында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, салық төлеуші:

      1) осы баптың 3-тармағында белгіленген ережені қолданбай, осы Кодекстің 266-бабында белгіленген тәртіппен қосылған құн салығын есептеуге;

      2) корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей осы баптың 3-тармағында белгіленген ережені қолданбай, қосылған құн салығы осы Кодекстің 266-бабына сәйкес есептеуге жататын салық кезеңдері үшін осы Кодекстің 70-бабына сәйкес қосылған құн салығы бойынша қосымша салық есептілігін табыс етуге міндетті.

                                                                                                                                                                                                Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы


 

Салық есептілігін кері қайтарып алу тәртібі

      1. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші (салық агенті) осы баптың 2 және 3-тармақтарында көрсетілген салық есептілігін кері қайтарып алу туралы салықтық өтінішті салық төлеушінің (салық агентінің) тіркелу есебінің орны бойынша салық органына табыс етеді.

      Осы баптың 3-тармағының 3-1) тармақшасына сәйкес салық есептiлiгiн кері қайтарып алған жағдайда, салық төлеушi (салық агентi) осындай есептілікті табыс ету орны бойынша салық органына салық есептiлiгiн кері қайтарып алу туралы салықтық өтiнiштi табыс етедi.

      Салық есептілігі салық төлеушінің (салық агентінің) көрсетілген салықтық өтініші негізінде, сондай-ақ осы баптың 2-тармағының үшінші бөлігінде көрсетілген жағдайда, көрсетілген салық кезеңі үшін табыс етілген салық есептiлiгiнің барлық қосымша нысандарын ескере отырып, салық органының салық есептілігін қабылдау және өңдеу жүйесінен кері қайтарып алуына жатады.

      Осы баптың 2-тармағы 2) тармақшасының негізінде табыс етілетін салық есептілігін кері қайтарып алу туралы салықтық өтінішпен бір мезгілде салық төлеуші (салық агенті) осы Кодекстің 68-бабының 2-тармағына сәйкес салық есептілігін табыс етуге міндетті.

      Салықтық өтініште көрсетілген салық кезеңі үшін табыс етілген салық есептілігін кері қайтарып алу мынадай әдістердің бірімен:

      1) салық есептілігін қабылдау және өңдеу жүйесінің орталық торабынан кері қайтарылатын салық есептілігі жойылатын жою әдісімен;

      2) бұрын табыс етілген салық есептілігіне салық төлеуші (салық агенті) мәлімдеген өзгерістер және (немесе) түзетулер енгізілетін өзгерту әдісімен жүргізіледі.

      2. Жою әдісімен мынадай:

       1) салық төлеуші осы Кодекстің 37, 38, 40, 41 және 42-баптарына сәйкес салықтық тексеруді жүргізу басталғанға дейін қызметін қайта жалғастыру туралы шешім қабылдаған жағдайда таратудың салық есептілігін;

       2) осы Кодекстiң 68-бабы 2-тармағының және 70-бабы 5-тармағының талаптарын бұза отырып, салық төлеушi табыс еткен;

      3) осы Кодекске сәйкес осындай салық есептілігін табыс ету жөніндегі міндеттемесі жоқ салық төлеуші табыс еткен;

       4) осы Кодекстің 584-бабының 5-тармағына сәйкес табыс етілмеген деп есептелетін;

      5) қуынымның ескіру мерзімі аяқталғаннан кейін салық төлеушi табыс еткен салық есептілігiн кері қайтарып алу жүргізіледі.

          Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық есептілігін жою әдісімен кері қайтарып алу кезінде тіркеу есебінің орны бойынша салық органы салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоттарында кері қайтарып алынатын салық есептілігі бойынша салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың есептелген (азайтылған) сомаларына түзету жасауды жүзеге асырады.

       Осы Кодекстің 584-бабы 5-тармағының 2) тармақшасына сәйкес табыс етілмеген деп саналатын салық есептiлiгiн кері қайтарып алған жағдайда, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген сомаларға түзету жасауды осындай салық есептілігін табыс ету орны бойынша салық органы жүзеге асырады.

      Салық төлеуші (салық агенті) осы баптың 4-тармағында көрсетілген хабарламаны орындамаған кезде салық органы салық есептілігін кері қайтарып алуды салықтық өтінішсіз жою әдісімен жүргізеді. Кері қайтарып алу уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық органының салық есептілігін кері қайтарып алуға арналған шешімінің негізінде жүргізіледі.

      3. Өзгерту әдісімен мынадай:

      1) валютаның коды көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген;

      2) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың нөмірі және (немесе) күні көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген;

      3) резидент мәртебесі көрсетілмеген немесе дұрыс көрсетілмеген салық есептілігін;

      3-1) салық органының коды дұрыс көрсетілмеген;

      3-2) салық кезеңі дұрыс көрсетілмеген;

      3-3) салық есептілігінің түрі дұрыс көрсетілмеген;

      4) салық төлеуші осы Кодекстің 37, 37-1, 38, 40 – 43-баптарына сәйкес салықтық тексеру жүргізілгеннен немесе камералдық бақылау аяқталғаннан кейін қызметін қайта бастау туралы шешім қабылдаған жағдайда таратудың салық есептілігін кері қайтарып алу жүргізіледі.

      Салық есептiлiгiн өзгерту әдiсiмен кері қайтарып алу кезiнде тiркеу есебiнiң орны бойынша салық органы салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) жеке шоттарында мәлімделген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, оларды кейіннен салық есептiлiгi бойынша жеке шотта көрсетіп, кері қайтарылатын салық есептiлiгiнде көрсетілген сомаларға түзету жасауды жүзеге асырады.

       4. Егер салық төлеушi (салық агентi) осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) – 5) тармақшаларында көрсетiлген салық есептілігiн керi қайтарып алу туралы салықтық өтiнiштi табыс етпесе, салық органы салық төлеушiге (салық агентiне) осы Кодекстiң 607-бабы 2-тармағының 9) тармақшасында көзделген хабарламаны белгiленген мерзiмде жiбередi.

      5. Салық төлеушінің (салық агентінің) мынадай:

      1) тексеру жүргізуге арналған нұсқамада көрсетілген салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша кешенді және тақырыптық тексерулерді жүргізу кезеңінде - тексерілетін салық кезеңінің;

            2) шағым берудің қалпына келтірілген мерзімін ескере отырып, тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) салық қызметінің жоғары тұрған органының хабарламаға жасалған шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарған шешіміне шағым беру және оны қарау мерзімі кезеңінде - шағым жасалатын салық кезеңінің табыс етілген салық есептілігін кері қайтарып алуына жол берілмейді.

      6. Салық органдары мынадай мерзімдерде:

      1) салық төлеушінің (салық агентінің) осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтық өтініші негізінде салық есептілігін кері қайтарып алған жағдайда – осындай өтініш табыс етілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде;

      2) салық органының осы баптың 2-тармағында көрсетілген шешімі негізінде салық есептілігін кері қайтарып алған жағдайда – хабарламаны орындау үшін көзделген, осы баптың 4-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде салық есептілігін кері қайтарып алуды жүргізуге және салық төлеушіге (салық агентіне) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық есептілігін кері қайтарып алу туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      7. Осы бап осы Кодекстің 276-22-бабында көзделген жағдайларға қолданылмайды.

               

                                                                                                                                                                                                Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

хат жіберу