Блог статистикасы
195
Жазбалар
5038
Өтініштер
203692
Келушілер
Облыстық Басқармалар
(жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Налоги

Жалпығабірдей декларациялау2021-2025 (қосымша)


Қаламызда «Салықтар 2020» акциясы өтті.

         «Адалдық алаңы» ұранымен Қаржы министірлігі қызметінің қол жетімділігі мен ашықтықтығын насихаттау мақсатымен, Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 2020 жылдың 17 қаңтарында сағат 15:00 – де «Ажар Mall» СО  республикалық акция өткізді.

         Аталған акция барысында азаматтарды қабылдау ұйымдастырылды. Акцияға салық төлеушілер, «Евразиялық Банк» АҚ қызметкерлері қатысты. Барлық сұрақтарға толық жауап берілді.

         Акцияның негізгі мақсаты – Салық кодексінің жаңа өзгерістерін түсіндіру туралы.


Құрметті салықтөлеушілер!

Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Салық төлеушілердің қызметін мәжбүрлі тәртіппен тоқтатуын мүмкіншілігін назарларыңа ұсынады.

Салық төлеушілердің қызметін мәжбүрлі

тәртіппен тоқтату ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Салық кодексінің 93 бабына сәйкес мәжбүрлі тәртіппен қызметін тоқтатуға тиісті бір мезгілде мынадай шарттарға  келетін:

1) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарына дейін, бірақ осы Кодекстің
48-бабында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімінен кем болмайтын мерзімде:

салықтық есептілікті ұсынбаған;

экспорттық-импорттық операцияларды жасамаған;

егер күнтізбелік жыл ішіндегі төлемнің және (немесе) ақша аударымының сомасы республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын жалақының  12 еселенген ең төмен мөлшерінен аспайтын  жағдайларды қоспағанда, банктік шоттар бойынша төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін және (немесе) әлеуметтік төлемдерді алуды жүзеге асырмаған;

қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмаған;

2) күнтізбелік жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша:

қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмаған;

осы Кодекстің 213 және 214-баптарында айқындалған тәртіппен салықтық есептілікті ұсынуды тоқтата тұрмаған;

жеке тұлғалардан мүлік, көлік құралдары салықтары, жер салығы, бірыңғай жер салығы салынатын объектілерді қоспағанда, меншік құқығында көрсетілетін салықтар салынатын объектілер жоқ;

әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі жоқ;

салықтар және бюджетке төленетін төлемдер, кедендік төлемдер және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын 6 еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшердегі салықтар бойынша салықтық берешегі жоқ резидент-заңды тұлғалар, олардың құрылымдық бөлімшелері, бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері,  қызметін құрылымдық бөлімше ашпай, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер жатады.

Осы тармақтың ережелері:

1) осы Кодекске сәйкес салықтық мониторингке жататын;

2) қызметін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа сәйкес жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.

2. Салық органдары жыл сайын:

1) осы баптың 1-тармағының талаптарына сәйкес келетін субъектілердің бастапқы тізбесін 1 наурыздан кешіктірмей қалыптастырады;

2) мынадай мәліметтерді:

сәйкестендіру нөмірін (ол болған жағдайда);

салық төлеушінің тіркеу нөмірін;

жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) не субъектінің атауын;

субъектінің орналасқан жеріндегі салық органының атауын;

кредиторлардың және (немесе) субъект мәжбүрлі түрде таратылған (есептік тіркеуден шығарылған, қызметін тоқтатқан) жағдайда құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (наразылықтарын) қабылдау үшін салық органының мекенжайын көрсете отырып, мәжбүрлі түрде таратылуға жататын субъектілердің қалыптастырылған тізбесін бұқаралық ақпарат құралдарында 1 сәуірден кешіктірмей орналастырады;

3) субъектілердің қалыптастырылған тізбесі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін 1 мамырдан кешіктірмей, мәліметтер алу үшін:

екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға – осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің  1) тармақшасында айқындалған төлемдер және (немесе) ақша аударымдары туралы;

уәкілетті мемлекеттік органдарға – мүліктің, көлік құралдарының, жер учаскелерінің бар-жоғы туралы;

әділет органдарына – Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мәліметтердің болуы (болмауы) туралы сұрау салулар жібереді.

3. Қойылатын наразылықтардың құқыққа сыйымдылығын растайтын құжаттар қоса берілген, кредиторлардың немесе өзге де тұлғалардың өтініштерін (наразылықтарын) салық органдары күнтізбелік жылдың    1 маусымына дейін қабылдайды.

4. Мәжбүрлі түрде таратуға (есептік тіркеуден шығаруға, қызметін тоқтатуға) жататын субъектілердің түпкілікті тізбесі осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген мәліметтер алынған және кредиторлардың немесе өзге де тұлғалардың өтініштері (наразылықтары) болмаған жағдайда күнтізбелік жылдың 1 шілдесінен кешіктірілмей қалыптастырылады.

5. Салық органдары осы баптың 4-тармағында көрсетілген тізбеге қосылған субъектілерге қатысты мәжбүрлі түрде тарату (есептік тіркеуден шығару, қызметін тоқтату) үшін талап қою арыздарын сотқа  күнтізбелік жылдың 1 қыркүйегінен кешіктірмей жібереді.

Жоғарыда көрсетілген Салық кодесінің  бабының шартарына сәйкес ,салықтөлеушілер қызметін  мәжбүрлі тәртіппен тоқтату мүмкіндігі бар.


Салық төлеушілерге мәлімет үшін (23.09.2019)

Жеке тұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау

Арқалық  қаласы бойынша  мемлекеттік  кірістер басқармасы Жалпыға бірдей декларация тапсыруды  кезең-кезеңімен өткізу бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізді.

Бірінші кезеңде, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары, сондай-ақ оларға теңестірілген тұлғалар және олардың жұбайлары декларация тапсыруды бастау ұсынылады.

Екінші кезеңде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері (оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және т.б. салаларды қоса алғанда) және олардың жұбайлары.

Үшінші кезеңде 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары, дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары.

Төртінші кезеңде 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - халықтың қалған санаттары.

Жалпыға бірдей декларациялауға көшудің мақсаты көлеңкелі экономикамен және  сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін жеке тұлғалардың табыстары мен мүлкіне тиімді бақылау жүйесін құру, сондай-ақ салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жинауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлін күшейту болып табылады.

Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?

1.Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;

2.Кәмелетке толмаған тұлғалар – оларға тіркелген мүлік болған немесе олар кіріс алған кезде;

3.Шетелдіктер – ҚР аумағында мүлігі болған немесе өз бетімен салық салуға жататын қазақстандық көздерден кіріс алған кезде;

Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?

Декларациялау жүйесіне енген кезде 2021 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдары көрсетілетін болады. Декларацияны ұсыну мерзімдері?

Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:

-15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;

-15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.


Құрметті ҚҚС-ның төлеушілері!

2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап тауарлар келісімдері бойынша қаражаттардың және ҚҚС төлеушілерінің арнайы ҚҚС-ның Бақылау шотын ерікті түрде қолдану жолымен ҚҚС соммаларының қозғалысының бөлек есебінің механизмі енгізілді. Бұл механизм Blockchain технологиясын қолдану арқылы енгізіледі.      

      Салық кодексінің 433 бабына сәйкес ҚҚС төлеушілерінің, ҚҚС сомалары бойынша қаражат қозғалыстарының бөлек есебі үшін қолданылатын жекеше банктік шот - ҚҚС Бақылау шотын ашуға қатысты қағидалар қарастырылған. Осындай банктік шоттарға өткізілетін операцияларға шектеу қою арқылы операцияларды жүзеге асырудың бөлек режимі қолданылады, яғни саушы мен сатып алушы арасындағы тауарларды жеткізу бойынша өзара есеп айырысу барысында контрагенттердің ҚҚС Бақылау шотына ҚҚС сомасын аудару үшін операциялар, сонымен қатар бюджетке ҚҚС төлеу операциялары.

Ұсынылып отырған шешімнің негізгі принципі болып ҚҚС қаржылық ағымдарын қадағалау және кейін тауарлардың соңғы тұтынушыларына салық тексерісін өткізбестен ҚҚС жедел қайтару үшін салық төлеушілердің салықтық міндеттемелерін нақты уақытта орындауының айқындылығы табылады.

Слайдта ҚҚС қайтарудың қолданыстағы тәртібі мен ҚҚС төлеушілерінің ҚҚС Бақылау шотын қолдана отырып қайтарудың басты айырмашылықтары келтірілген.


ҚҚС бақылау шотын қолданатын экспортерлер үшін ҚҚС қайтарудың мерзімдері 155/55 күннен 15 күнге дейін қысқартылды, сонымен бірге ҚҚС тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) қолданылмай қайтарылады, ҚР Қаржы министрлігінің «Тәуекелдер дәрежесінің критерийінің және ҚҚС артық сомасының дұрыстығын растау мақсатында ТБЖ қолдану туралы» Бұйрығына тиісті өзгерістер енгізілді.

Сонымен қатар, ішкі жүзеге асыру бойынша ҚҚС қайтару Салық кодексімен бірінші рет (қазіргі уақытта тек салықтық мониторингте тұрған кәсіпорындарға, экспортерлерге және халық аралық тасымалдаудың қатысушыларына) қарастырылған. Сонымен бірге, мұндай қайтару, тауарлардың тізімдері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік жоспарлау бойынша орталық уәкілетті органмен және уәкілетті органның келісімі бойынша агроөндірістік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті органмен бірге индустриальды-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау облысындағы уәкілетті органмен бекіту жолымен кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.  ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ САЛЫҚТАРЫ БОЙЫНША ӨСІМПҰЛДАРДЫ ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУ ЖОЛЫМЕН ІСКЕ АСАТЫН САЛЫҚТЫҚ РАҚЫМШЫЛЫҚ (23.07.2019)

         03.07.2019 жылы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына сәйкес жеке тұлғалардың салықтары бойынша өсімпұлдарды есептен шығару жолымен іске асатын салықтық рақымшылық қарастырылған.
        Салық төлеушілер назарына 01.01.2019 жылғы салық мерзіміне дейін жеке тұлғалардың салықтар бойынша негізгі салықтық борышты төленген жағдайда, өсімпұлдар салықтық рақымшылық ретінде жойылатын хабарлайды.
        Ағымдағы жылдың 4 шілдесінде Мемлекет басшысы қол қойған салықтық рақымшылық жүргізуді көздейтін заң шеңберінде Қаржы Министрлігінің бұйрығымен салықтық рақымшылық жүргізу ережесі бекітіледі. Айта кетейік, аталған заң 2019 жылдың 16 шілдесінен күшіне енді.

        Өсімпұлды есептен шығарудың жалғыз шарты жеке тұлғаның салықтар бойынша негізгі борышты төлеуі болып табылады. Салық төлеушілерге бұл үшін ешқайда барудың қажеті жоқ, мемлекеттік кіріс органдары күн сайын жеке тұлғалардың дербес шоттарының жай-күйіне мониторинг жүргізеді және олар 3 жұмыс күні ішінде негізгі борышты төлеген кезде өсімпұлды есептен шығару туралы тиісті шешім шығарады.Егер салық төлеуші ағымдағы жыл ішінде өткен жыл үшін негізгі борыш пен салықтар бойынша өсімпұлды төлеуді жүргізген жағдайда, өсімпұл сомасы қайтаруға жатады. Ол үшін мемлекеттік кіріс органдарына өтініш беру қажет. Назарынызға ескертсек, салық рақымшылығы ағымдағы жылдың сонына дейін ғана болады.


Салық төлеушілерге мәлімет үшін (23.07.2019)

Жекетұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау

Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу – мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы негізгі шарттардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.

Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?

1.Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;

2.Кәмелетке толмаған тұлғалар – оларға тіркелген мүлік болған немесе олар кіріс алған кезде;

3.Шетелдіктер – ҚР аумағында мүлігі болған немесе өз бетімен салық салуға жататын қазақстандық көздерден кіріс алған кезде;

Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?

Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет. Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбекақы, зейнетақы, стипендия алған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.

Декларацияны ұсыну мерзімдері?

Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:

-15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;

-15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.


Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша ұсыныс енгізілді (23.07.2019)

  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

  Баспасөз релизі Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша ұсыныс енгізілді

Қолданыстағы заңнамамен 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының азаматтары Жалпыға бірдей декларация тапсыруды енгізу көзделген. Осыған байланысты заңнамалық базаны, ақпараттық жүйелерді дайындау, уәкілетті органдардың деректер базасын өзектендіру, өңірлерде пилотты өткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Қарағанды облысының Осакаровка ауданындағы пилоттық жобаның нәтижелері проблемалық мәселелерді анықтады, оларды шешуге қосымша уақыт қажет етіледі.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізді.

Бірінші кезеңде, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары, сондай-ақ оларға теңестірілген тұлғалар және олардың жұбайлары декларация тапсыруды бастау ұсынылады.

Екінші кезеңде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлері (оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт және т.б. салаларды қоса алғанда) және олардың жұбайлары.

Үшінші кезеңде 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары, дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары.

Төртінші кезеңде 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - халықтың қалған санаттары.

Бұл ретте, әр кезеңнің қорытындысымен талдау жасалатынын, проблемалық мәселелер анықталатынын және заңнаманы, әдістемені және ақпараттық жүйелерді жетілдіру бойынша шаралар қабылданатынын атап өткен жөн.

Қазіргі уақытта жалпыға бірдей декларациялауды кезең-кезеңімен енгізу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына түзетулер дайындалуда. Олар Қазақстан Республикасының Парламентіне белгіленген тәртіпте ұсынылады.

Арқалық қаласы бойынша мемлекеттік басқармасы (Абай  даңғылы, 29)


Патент негізіндегі арнайы салық режімін қолдануға қатысты салық төлеушілерге мәлімет үшін!(09.07.2019) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кіріс комитеті, 2020 жылдан бастап патент негізіндегі арнайы салық режимін келесі іс-әрекет түрлерін:

сылақ жұмыстарын;

ағаш ұсталығы мен ағаш шеберлігі жұмыстарын;

      еден жабу және қабырға қаптау жөніндегі жұмыстарды;

      бояу және шынылау жұмыстарын;

      такси қызметін;

      автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды;

      сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқаруды;

      фотография саласындағы қызметті;

      аударма (ауызша және жазбаша) ісін;

      мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

      көлік құралдарын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

      ойын-сауық және спорттық керек-жарақтарды прокатқа және мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

      бейнежазбалар мен дискілерді прокатқа беруді;

      басқа да жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды прокатқа беруді және мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

      ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

      есептеуіш техниканы қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

      спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыру мамандарына білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді;

      мәдениет саласындағы білім берудің көрсетілетін қызметтерін;

      басқа да білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді;

      қосалқы білім беру қызметтерін;

      өнер саласындағы қызметті;

компьютерлерді және перифериялық жабдықты жөндеуді;

      коммуникациялық жабдықты жөндеуді;

      жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды жөндеуді;

      шаштараз қызметтерін;

      маникюрді және педикюрді;

      ветеринариялық көрсетілетін қызметтерді;

      жер учаскелерін өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді;

     тұрғын үй-жайларды жинау және үй шаруашылығын жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді;

      базарларда, вокзалдарда жүк тасушылар көрсететін қызметтерді;

      музыкалық аспаптарды жасауды және жөндеуді;

      үй жануарларын бағуды жүзеге асыратын дара кәсiпкерлер қолдануға құқылы.

Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген Тізбеде жоқ іс-әрекетпен айналысатын жеке кәсіпкерлер келесі салық салу режимдерінің бірін таңдауы қажет:

оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режимі;

тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимі;

жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті.

Тіркелген шегерім пайдаланылатын арнаулы салық режимін немесе оңайлатылған декларация негізіндегі арнайы салық режимін қолдану үшін 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданатын салық салу режімі туралы хабарламаны тапсыру қажет.

Егер 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданатын салық салу режімі туралы хабарламаны тапсырмаған жағдайда, жеке кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салу тәртібіне ауысуға жатады.

Одан басқа, бюджетпен патент арқылы есеп айырысуды жүзеге асыратын кәсіпкерлер үшін 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бақылау-касса машиналарын қолданудан босатылу күшін жояды.


Салық төлеушілер назарына!

               Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы, "Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге және папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі № 260 қаулысына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 16 қарашадағы № 751 қаулысындағы ақпаратты Сіздің назарыңызға жеткізеді.

     1. "Фильтрлі, фильтрсіз сигареттерге және папиростарға ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 сәуірдегі № 260 қаулысына  мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Фильтрлі, фильтрсіз 20 (жиырма) сигаретке және папиростарға:

      1) 2018 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін үш жүз алпыс теңге;

      2) 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 30 маусымды қоса алғанға дейін үш жүз сексен теңге;

      3) 2019 жылғы 1 шілдеден бастап 2019 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін төрт жүз теңге;

      4) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 30 маусымды қоса алғанға дейін төрт жүз жиырма теңге;

      5) 2020 жылғы 1 шілдеден бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін төрт жүз қырық теңге;

      6) 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 30 маусымды қоса алғанға дейін төрт жүз алпыс теңге;

      7) 2021 жылғы 1 шілдеден бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін төрт жүз сексен теңге;

      8) 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 30 маусымды қоса алғанға дейін бес жүз теңге;

      9) 2022 жылғы 1 шілдеден бастап бес жүз жиырма теңге мөлшерінде ең төменгі бөлшек сауда бағалары белгіленсін.".

        Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледi, яғни 2018 жылдың 4 қаңтарынарында.(2018 жылдың 28 қарашасында «Казахстанская правда» газетінде жарияланған № 225(28854))


Құрметті қала тұрғындары, 2019 жылғы 1 мамырдан бастап 8 тамызға дейін Қазақстан Республикасының азаматтары «Чекті талап ет – жүлдені ұтып ал» акциясына қатыса алады. Акцияны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті фискалдық деректер операторымен бірлесіп өткізеді. 100 күн ішінде 100 смартфон!

Акция кезінде Қазақстанның әрбір тұрғыны кез келген затты сатып алу немесе ақылы қызметті қолдану кезінде смартфон ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Тек тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін төленген сомаға берілетін онлайн чектерді  «Таңдау» мобильдік қосымшасында тіркесе болды. Акцияға тек деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-кассалық машиналардың чектерін (Онлайн БКМ) чектері қатысады.

 «Чекті талап ет – жүлдені ұтып ал» кең ауқымды республикалық акциясына кез келген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде Онлайн БКМ чектерін алған Қазақстанның жасы 18-ден жоғары азаматтары қатыса алады.

Қатысушы және чек туралы мәліметтерді ті

ркейтін «Таңдау» тегін мобильді қосымшасы App Store, Google Play market-те қолжетімді. Бір қатысушы тіркейтін чектер саны шектелмеген.

Акцияның толық шарттарын және қосымшамен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты www.trebui.kz сайтынан көруге болады.

Қатысушылар арасында күн сайын акция өту кезінде 100 смартфон ойнатылады.


Бірыңғай жиынтық төлемі! 

Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы жеке тұлғалардың  назарына Қазақстан Республикасының Салық заңымен 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірыңғай жиынтық төлемнің енгізілуі қарастырылған.

Салық кодексіне енгізілген түзетулерге сәйкес, төмендегі  шарттарға сай келетін:

1) бірыңғай жиынтық төлемді төлеген;

2) жалдамалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын;

3) тек қана жеке тұлғаларға қызмет көрсететін және (немесе) акциздік өнімдерді қоспағанда, өзінің жеке қосалқы шаруашылығында өндірген ауыл шаруашылығы өнiмiн тек жеке тұлғаларға ғана өткізетін, дара кәсіпкер ретінде тіркелмей кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар бірыңғай жиынтық төлемді (бұдан әрі – БЖТ) төлеушілер деп танылады.

Осыған байланысты, басқа жеке тұлғаларға қызмет атқаратын және (немесе) жеке қосалқы шаруашылық өнімдерді өткізетін жеке тұлғалар БЖТ төлейді.

Мысалы, егер заңды тұлғаға және (немесе) дара кәсіпкерге қызмет көрсетілсе, осындай қызметті көрсететін жеке тұлғаның – БЖТ қолдануға құқығы жоқ.

Сонымен қатар, бірқатар шектеулердің заңнамамен қарастырылғанына назар аударамыз.

БЖТ төлеушілері болып мыналар танылмайды:

1) коммерциялық жылжымайтын мүлiк объектiлерi аумағында, кәсiпкерлiк қызметте пайдаланылатын, оның iшiнде меншік құқығындағы, жалдау, пайдалану, сенiмгерлiк басқару сауда объектілерін қоса алғанда, қызмет түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар;

2) тұрғын үйді қоспағанда, мүлікті жалға (мүлiктiк жалдау) беретін тұлғалар;

3) жеке практикамен айналысатын адамдар;

4) оралмандарды қоспағанда, шетелдiктер және азаматтығы жоқ адамдар;

5) жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеуі бар адамдар бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер ретінде танылмайды.

Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген немесе жекеше практикамен айналысатын тұлғалар және стационарлық орындар арқылы қызмет атқаратын (коммерциялық объектілер – сауда объектілері, базарлар және т.б),  (тұрғын үйді қоспағанда) мүлікті жалға беретін тұлғалар БЖТ төлеушілері бола алмайды.

Осыдан басқа, БЖТ төлеушінің  табыс мөлшері күнтiзбелiк жыл үшiн ағымдағы жылыдың 1 қаңтарындағы айлық есептік көрсеткіштің 1 175 еселенген мөлшерінен аспауы тиiс. Ол дегеніміз жалпы табыс 2 966 875 теңгені құрайды.

Жеке тұлғалар, бірыңғай жиынтық төлем жасалған күннен бастап мұндай төлем жүргізілген айдың соңғы күніне дейін БЖТ төлеушілер деп танылады.

БЖТ жеке табыс салығының және әлеуметтік төлемдердің төленуге жататын сомалары қосылады. 

БЖТ мөлшері – 1 АЕК (республикалық және облыстық маңызы бар қалалар, астана үшін),

0,5 АЕК – басқа елді мекендерде құрайды.

Бюджет пен қорлар арасында төлемдердің бөлінуі ыңғайлы болу үшін, бiрыңғай жиынтық төлем банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы аудару жолымен «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының шотына бір төлем тапсырмасымен жалпы сомамен төленуге жатады, ал Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы БЖТ –ді 

ЖТС-на (бюджетке 10%), 

әлеуметтік төлемдер ( 20 % ӘСМҚ),

зейнетақы аударымдары (БЖЗҚ- на 30 %) және

МӘМС –ға аударымдар (ӘМСҚ-на 40 %).

БЖТ-мен жеке табыс салығы және әлеуметтік төлемдер түрінде төлемді төлеу, бөлу және аудару, сондай-ақ оларды қайтару Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

Осыдан басқа, аталған Заңмен Салық кодексінің 683, 687, 694 баптарына өзгерістер енгізілген.


Баспасөз анонсы 

2019 жылғы 26 маусымда сағат 15-00-де Нұр-сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы, 50 мекенжайы бойынша орналасқан «Шабыт» Қазақ ұлттық өнер университетінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары-Қаржы министрі Әлихан Смайыловтың халық алдында есеп беру кездесуі өтеді.

Сұрақтарды m.minfin@minfin.gov.kz электрондық мекен-жайына жіберуге болады.

Кері байланыс үшін өз мәліметтеріңізді және байланыс телефон нөмірін көрсетуіңізді сұраймыз.

Сіздің сұрақтарыныздың жауабы ҚР Қаржы министрлігінің www.minfin.gov.kz сайтында халықпен кездесу өткізілгеннен кейін орналастырылады.

Call center: 8 (7172) 75-02-94, 75-04-55.

ҚР Қаржы министрлігінің баспасөз қызметі


Шағын және орта бизнес үшін салықтық  амнистия 

        Қазақстандықтардың  Әл-Ауқатының  Өсуі: Табас пен тұрмыс  сапасын  арттыру  2018 жылдың 5 қазан айында Қазақстан Республикасы Президентінің  жолдауында  Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің  2019 жылдың 1 қантар айынан бастап  салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін салық амнистиясын жүргізуге асыруды тапсырды.

      Тапсырманы орындау мақсатында 2019 жылдың 8 ақпан айында Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) бекітілді.

       2018 жылдың 1 қазан айына бересі бар 2019 жылдың 31 желтоқсан айына дейін   салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, шағын және орта бизнес үшін өсім мен айыппұл есептен шығаруға жатады.

        Тәуелсіз  Қазақстаның  тарихында  салықтық амнистия үш рет өткізілді: 1997-1999 жж., 2011 және 2015 жж.Оның мақсаты- қаржы –шаруа қызметін Құрметті қала тұрғындары, 2019 жылғы 1 мамырдан бастап 8 тамызға дейін Қазақстан Республикасының азаматтары «Чекті талап ет – жүлдені ұтып ал» акциясына қатыса алады. Акцияны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті фискалдық деректер операторымен бірлесіп өткізеді. 100 күн ішінде 100 смартфон!

Акция кезінде Қазақстанның әрбір тұрғыны кез келген затты сатып алу немесе ақылы қызметті қолдану кезінде смартфон ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Тек тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшін төленген сомаға берілетін онлайн чектерді  «Таңдау» мобильдік қосымшасында тіркесе болды. Акцияға тек деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-кассалық машиналардың чектерін (Онлайн БКМ) чектері қатысады.

 «Чекті талап ет – жүлдені ұтып ал» кең ауқымды республикалық акциясына кез келген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде Онлайн БКМ чектерін алған Қазақстанның жасы 18-ден жоғары азаматтары қатыса алады.

Қатысушы және чек туралы мәліметтерді ті

ркейтін «Таңдау» тегін мобильді қосымшасы App Store, Google Play market-те қолжетімді. Бір қатысушы тіркейтін чектер саны шектелмеген.

Акцияның толық шарттарын және қосымшамен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты www.trebui.kz сайтынан көруге болады.

Қатысушылар арасында күн сайын акция өту кезінде 100 смартфон ойнатылады.

 


      Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы салық түсімдерінің салықтық әкімшелендіру мақсатында салық төлеушілер үшін мобильді құрылғымен  WhatsApp мессенджері  көмегімен  8-747-923-82-42 нөміріне фискалды жадымен бақылау кассалық машинасын қолданбау фактілері бойынша арыз жіберу мүмкіндігі бар екенін хабарлайдыСалық төлеушілерге мәлімет үшін (29.03.2019)

 Жекетұлғалардың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау 

Мемлекеттік басым міндеттерінің бірі салық салуды анық және сауатты басқару болып табылады, өйткені елдегі салық саясатының тиімділігі осы үдерісті ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Салық салу – мемлекеттің ежелгі функциясы және қоғамның экономикалық және әлеуметтік даму жолындағы негізгі шарттардың бірі. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, көлеңкелі экономиканың мөлшерін қысқарту мақсатында жеке тұлғалардың кірістеріне салық салуды толық ауқымды әкімшілендіру мәселесін шешуге арналған маңызды шарт халықтың кірістері мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау болып табылады.

Жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде жеке тұлғалардың декларацияларын кім ұсынуға тиіс?

1.Қазақстанның кәмелетке толған азаматтары, оралмандар және тұруға ыхтиярхаты бар адамдар;

2.Кәмелетке толмаған тұлғалар – оларға тіркелген мүлік болған немесе олар кіріс алған кезде;

3.Шетелдіктер – ҚР аумағында мүлігі болған немесе өз бетімен салық салуға жататын қазақстандық көздерден кіріс алған кезде;

Жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар қандай декларация нысандарын тапсыруға тиіс?

Декларациялау жүйесіне енген кезде 2020 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын болады, онда меншік құқығындағы мүлікті, соның ішінде пәтерлерді, машиналарды, банктердегі салымдарды және т.б., сондай-ақ жеке тұлғаның 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша міндеттемелерін көрсету қажет. Кейіннен халық жыл сайын кірістер, сатып алған мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады. Бұл ретте жыл ішінде еңбекақы, зейнетақы, стипендия алған немесе мүлігін сатпаған тұлғалар қандай да бір цифрларды көрсетуінсіз бір парақтағы қысқаша декларацияны тапсыратын болады. Егер адамның кірістері молырақ болса, ол толық декларацияны ұсынуы тиіс.

Декларацияны ұсыну мерзімдері?

Жеке тұлғалардың декларацияны электрондық түрде ұсынуын ынталандыру мақсатында декларацияны ұсынудың 2 мерзімі көзделген:

-15 шілдеге дейін – қағаз тасымалдағышта;

-15 қыркүйектен кешіктірмей – электрондық түрде.


Шағын және орта бизнес үшін салықтық  амнистия (14/03/2019)

        Қазақстандықтардың  Әл-Ауқатының  Өсуі: Табыс пен тұрмыс  сапасын  арттыру  2018 жылдың 5 қазан айында Қазақстан Республикасы Президентінің  жолдауында  Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің  2019 жылдың 1 қантар айынан бастап  салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін салық амнистиясын жүргізуге асыруды тапсырды.

      Тапсырманы орындау мақсатында 2019 жылдың 8 ақпан айында Бересіні төлеген жағдайда өсімпұл мен айыппұл сомасын есептен шығару қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) бекітілді.

       2018 жылдың 1 қазан айына бересі бар 2019 жылдың 31 желтоқсан айына дейін   салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, шағын және орта бизнес үшін өсім мен айыппұл есептен шығаруға жатады. Айыппұл сомасы 2018 жылдың 1 қазан айына тиісті болса, ал өсімпұл сомасы – 1 қазан айына есептелген  негізгі бересін төлеген жағдайда есептен алынады.

        Тәуелсіз  Қазақстанның  тарихында  салықтық амнистия үш рет өткізілді: 1997-1999 жж., 2011 және 2015 жж. Оның мақсаты- қаржы –шаруашылық  қызметін жақсарту. 

    Арқалық қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы"Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар" тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2017 жылғы 7 қыркүйектегі № 337, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 18 қыркүйектегі № 635, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 4 қыркүйектегі № 534 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 қыркүйектегі № 331 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 29 қыркүйекте № 15821 болып тіркелді.


Банкроттықтан оңалтуға көшу – бизнесті құтқарудың бір шарасы ретінде (14/03/2019)

            Бүгінгі күні оңалту және банкроттық саласында қолданылатын заңнама борышкердің төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және өз бизнесін құтқару жөніндегі бастамасын қолдайды. Борышкер – заңды тұлға оңалту рәсімін банкроттық туралы іс қозғалғанға дейін ғана емес, қозғалғаннан кейін кез келген сатыда да қолдануға құқылы.

Борышкер келесі шарттар орындалған жағдайда оңалту рәсімін қолдануды есепке алуға құқылы:

-бұрын борышкерге қатысты оңалту рәсімі қолданылмады;

-борышкердің құрылтайшысымен (қатысушымен) оңалту жоспары әзірленді;

-оңалту жоспары кредиторлар жиналысымен мақұлданды.

Оңалту жоспары  құрылғаннан кейін борышкерге кредиторлар жиналысы өткені туралы өтінішхатпен банкроттық басқарушыға өтініш жасауы қажет.

Банкроттықтан оңалтуға көшу сатысында банкроттық басқарушыда екі міндеттеме туындайды:  (1) кредиторлар жиналысының болатыны туралы жиналыс өткізу туралы мінездеме борышкерге ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кредиторларды хабардар ету; сондай-ақ (2) оңалту жоспарының тиімділігі немесе тиімсіздігі туралы  қорытынды жасалады және аталған қорытынды жоспар қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде борышкер-заңды тұлғаның құрылтайшысына (қатысушыға) жіберіледі.

Кредиторлар жиналысында оңалту жоспары мақұлданған жағдайда оңалтуды басқарушының кандидатурасын таңдау туралы немесе борышкердің мүлкін және істерін басқару жөніндегі құқықтарын қалпына келтіру органы туралы мәселені де қарауға тиіс. Жиналыста ұсынылған жоспар бойынша оңалту рәсіміне көшуге кредиторлардың келісімін алу, және банкроттық басқарушының қорытындысын алғаннан кейін борышкер (оның қатысушысы, меншік иесі немесе уәкілетті тұлға) банкроттық рәсімін аяқтау және оңалту рәсімін қолдану, сондай-ақ оңалту жоспарын бекіту үшін сотқа жүгінеді. Оңалту жоспарының тиімсіздігі туралы банкроттық басқарушының қорытындысы арызды сотта қарау үшін кедергі болмайды.

Сот борышкердің өтінішін қарап және істің мән-жайын зерделеп, арызды қанағаттандыру туралы шешім қабылдайды, не болмаса оны қанағаттандырудан бас тартады. Борышкердің банкроттығы туралы бұрын шығарылған шешім қанағаттандырылған жағдайда күші жойылуға тиіс. Осыдан кейін оңалту рәсімі ҚР "оңалту және банкроттық туралы" заңында көзделген, оңалту рәсімін өткізу туралы жалпы нормаларға сәйкес жүзеге асырылады.


Борышкер  құрылтайшыларының  лауазымды тұлғаларының қосымша жауапкершілігі туралы (14/03/2019)

             2014  жылғы 26  наурызда  борышкерлер  мен  кредиторлардың  мүдделерінің теңгеріміне негізделген, банкроттықтың тиімді, мөлдір және болжамды жүйесін құруға бағытталған «Оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енді. Кредиторлардың заңды мүдделерін қорғаудың бір нысаны банкроттық рәсімі аясында кінәліні  қосымша жауапкершілікке тарту болып табылады.
             Бұл үшін Заңда кәсіпорынның басшылары мен басқа да лауазымды тұлғалары  «Оңалту және банкроттық туралы» Заңда белгіленген дәрменсіздік белгілерінің басталуына орай компанияны банкрот деп жариялағаны үшін 6 ай ішінде сотқа жүгінеді.
Егер заң талаптары еленбесе және несие берушілердің бірі банкроттықпен айналысатын болса, осы міндетті орындамаған басшы компанияның барлық қарыздарымен жауап беруге мәжбүр болады, оның өтеуі кәсіпорынның активтері жеткіліксіз.

Осылайша, «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 11-бабының 5-тармағына сәйкес, осы баптың 2-тармағының 1) - 6) тармақшаларының ережелерін бұзғаны үшін барлық кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін борышкердің мүлкі жеткіліксіз болған жағдайда борышкердің лауазымды тұлғасы осы баптың 2-тармағының 1) -6) тармақшаларында қарастырылған  талаптарды орындау міндетіне кіретін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, ынтымақты түрде  біріккен жауапкершілікті алады. 

Қостанай облысы бойынша сот тәжірибесінде соңғы уақыттары құрылтайшыларды, кәсіпорын басшыларын біріккен жауапкершілікке тарту туралы талаптар санының көбею үрдісі қалыптасуда, мұның арқасында оң тәжірибе бар.

Әдетте, дебиторлық берешекті, мүлікті және басқа активтерді анықтауға бағытталған барлық іс-әрекеттерден кейін, кредиторлық берешекті кейіннен өтеу үшін осындай талаптарды банкроттық жөніндегі басқарушыларға береді.

Заңның 11-бабының 5-тармағында көзделген жауапкершілік, заңның 11-бабының 2-тармағының 1) -6) тармақшаларында белгіленген борышкерлердің міндеттерін орындаушы лауазымды тұлғаның, банкроттық рәсімдерге қатысушының құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталғанын ескеру қажет.

Бұл ретте «Оңалту және банкроттық туралы» Заңның 6-бабына сәйкес, борышкердің құрылтайшысы (қатысушы) және (немесе) лауазымды тұлғалары дәрменсіз борышкердің кредиторларының алдында әдейі банкроттық үшін оған тиесілі мүлікке бірікке жауапкершілік алады.

Банкроттық лауазымды тұлға борышкерді төлеуге қабілетсіздігін әдейі келтіргені үшін меншік иесінің шығынын өтейді. Банкроттық жүйені жалған мақсаттарда пайдалану жүйесін қолдануды қалайтын тұлғалар үшін жауапкершілік күшейтілетінін атап өту керек.

Мысалға, егер бизнесті құтқарудың мүмкін еместігін біле отырып, меншік иесі мүлікті қысқа мерзімде төмен бағамен сата немесе сыйға тарта бастаған жағдайда, кәсіпорын иесінің төлем қабілетсіздігін ұлғайту немесе қасақана жасау Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексімен қасақана банкрот деп танылады. Кінәсі дәлелденген жағдайда, сот 3 000 АЕК көлемінде айыппұл түрінде (бұл 7 млн.теңгеден астам), сондай-ақ 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру түрінде жазаны айқындай алады. Бұған қоса, үш жылға дейінгі мерзімге кәсіпкерлік қызметпен айналысу немесе басқа кәсіпорындарда басқарушылықпен айналысу құқықтарын жоғалтуы мүмкін.

Осылайша, заңды тұлғаны, жеке кәсіпкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі шыққанан кейінгі жағдай банкроттық рәсімді әсте білдірмейді, қаржы-шаруашылық қызметінің әділетсіз жүргізілуіне және төлем қабілетсіздігінің басталуына әкеп соғатын шешімдер қабылдауға байланысты заң шығарушы кредиторлардың мүдделерін қорғаудың маңызды тетіктерін белгілегендіктен, борышкердің басшылары тыныш бола алады.


Салық төлеушілер назарына! (11/03/2019)

               Арқалық қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы «Арақтарға және айрықша арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына 2019 жылға арналған ең төмен бөлшек сауда бағаларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 21 ақпандағы № 80 қаулысын Сіздің назарыңызға жеткізеді.

      "Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы" 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 3-1-бабының 5-1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1.Арақтарға және айрықша арақтарға, күштілігі жоғары ликер-арақ бұйымдарына 2019 жылға арналған ең төмен бөлшек сауда бағалары литріне 1 923 теңге мөлшерінде белгіленсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.хат жіберу